logo_si

Javna objava prostega delovnega mesta: raziskovalec - m/ž

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto.

1. Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC  – m/ž
 

Šifra DM: H017004
Tarifni razred: VII/2 
Zahtevana izobrazba
: 7. raven izobrazbe (visokošolska univerzitetna – prejšnja oz. magistrska – 2. bolonjska stopnja) naravoslovne smeri (farmacija, kemija, klinična biokemija, biokemija)

2. Število delovnih mest:  2

3. Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta 

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, komunikativnost, znanja za uporabo računalniških orodij, aktivno znanje angleškega jezika

4. Kratek opis dela in nalog: 
Znanstveno-raziskovalno in strokovno delo na EU projektu ENABLE (»European Gram Negative Antibacterial Engine«), strokovno sodelovanje z ostalimi raziskovalci, priprava pisnih poročil in elaboratov o raziskavah ter ekspertizah

5. Sklenitev delovnega razmerja je za določen čas trajanja del na projektu - do 31. 1. 2021, s polnim delovnim časom.

6. Rok za prijavo:  do 15. 1. 2020  
 
Pisne vloge z življenjepisom, opisom minulega dela, bibliografijo, dokazili o izpolnjevanju pogojev  in motivacijskim pismom, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: ks@ffa.uni-lj.si

7.  Kontaktna oseba na članici:
Prof. dr. Danijel Kikelj
Telefonska številka: 4769-561
e-mail: danijel.kikelj@ffa.uni-lj.si