logo_si

Javna objava prostega delovnega mesta: POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2 – m/ž

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto.

Razpisano delovno mesto: POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2  –  m/ž 

Šifra DM:  J017903

Organizacijska enota delovnega mesta:  Tajništvo fakultete  

Pogoji za opravljanje dela: 

1.     zahtevana izobrazba:  7. raven – visokošolska univerzitetna (prejšnja) oz. magistrska (2. Bolonjska stopnja) oz. specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne, humanistične ali družboslovne smeri

2.    funkcionalna znanja in ostale zahteve: organizacijske sposobnosti:

      - aktivno znanje enega svetovnega jezika

       - znanja za uporabo računalniških programov

       - po potrebi strokovni/pravosodni izpit

       - poznavanje predpisov področja

       - komunikativnost

       - 5 let ustreznih delovnih izkušenj

4.    Poskusno delo:  3 mesece

Kratek opis dela in nalog:  

- priprava kadrovskih načrtov, kadrovsko-razvojnih in drugih analiz ter poročanje s tega področja, - priprava in pregled pogodb s kadrovskega področja,

- koordinacija, analiza in nadzor priprave ter izvedbe letnih delovnih načrtov zaposlenih,

- koordinacija ocene notranjega nadzora javnih financ in vodenje registra tveganj,

- vodenje habilitacijskih postopkov,

- vodenje postopkov mednarodne izmenjave zaposlenih,

- spremljanje in vzdrževanje stanja kakovosti,

- spremljanje in urejanje področja varstva osebnih podatkov (odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov),

- sodelovanje pri delu organov fakultete in/ali univerze,

- druga dela, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta, po nalogu tajnika.

6. Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas,  s polnim delovnim časom.

7. Rok za prijavo:   do 24. 1. 2020  

Kandidati posredujejo vlogo, življenjepis, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi itd., na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na ks@ffa.uni-lj.si.

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.

8.  Kontaktna oseba:

      Ime in priimek: Zdenka Gantar

      Telefonska številka:  4769-505

      E-mail: zdenka.gantar@ffa.uni-lj.si