logo_si

Javna objava prostega delovnega mesta: ASISTENT - M/Ž

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, razpisuje naslednje prosto delovno mesto:

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT – M/Ž
2. Šifra DM:   D010001
3. Tarifni razred:    VII/2  oz.  VIII  oz.  IX
4. Šifra naziva:   3  oz. 2  oz. 1
5. Naziv:     asistent (v vseh treh nazivih)

6. Število razpisanih delovnih mest:  1


7. Pogoji za zasedbo delovnega mesta
    a. zahtevana izobrazba:  7. oz. 8/1. oz. 8/2. raven izobrazbe farmacevtske, klinično-biokemijske, kemijske, biokemijske ali druge ustrezne smeri 
    b. veljaven habilitacijski naziv: asistent (ali višji naziv) za področja: farmacevtska tehnologija ali farmacevtska tehnologija in biofarmacija ali farmacevtska nanotehnologija ali kozmetologija;
    c. funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, znanja za uporabo računalniških orodij, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov); 
    d. poskusno delo: 3 mesece


8. Kratek opis dela in nalog: 

Vodenje teoretičnih, praktičnih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu, sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in drugih pedagoških aktivnostih, aktivno  znanstveno-raziskovalo delo (načrtovanje in izvedba raziskav ter publikacija rezultatov), nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela, sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke, skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, nadzor izvajanja varnostnih ukrepov in uporabe osebne zaščitne opreme, opravljanje drugih nalog.

9. Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

10. Rok za prijavo:  do 4. 5. 2019

Pisne vloge z življenjepisom, opisom minulega dela, bibliografijo, dokazili o izpolnjevanju pogojev  in motivacijskim pismom, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: ks@ffa.uni-lj.si

Kandidat brez naziva mora priložiti izjavo, da bo, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, oddal vlogo za izvolitev v ustrezen naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva ter dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev oz. priznanje naziva.


11. Kontaktna oseba na članici:
    Ime in priimek:   Zdenka Gantar
    Telefonska številka: 4769-505
    E-mail: zdenka.gantar@ffa.uni-lj.si