logo_si

Izr. prof. dr. Tomaž Vovk, mag. farm. je prejemnik Minařikovega priznanja za leto 2017

Slovensko farmacevtsko društvo v okviru Simpozija ob redni skupščini tradicionalno podeljuje društvena priznanja članom društva za zasluge pri delovanju društva, za posebne uspehe pri razvoju farmacije na pedagoškem, znanstveno-raziskovalnem ali strokovno organizacijskem področju. Za leto 2017 je prejemnik Minařikovega odličja mag. Vojmir Urlep, mag. farm., prejemniki Minařikovega priznanja pa Vladka Češek Bizjak, mag. farm., Romana Rakovec, mag. farm., Polonca Drofenik, mag. farm., spec., mag. Mateja Cvirna Novak, mag. farm., spec. in izr. prof. dr. Tomaž Vovk, mag. farm.

Izr. prof. dr. Tomaž Vovk, mag. farm., s Slovenskim farmacevtskim društvom neprekinjeno sodeluje že več kot 10 let v različnih vlogah, kot predavatelj, pri pripravi in predstavitvi kliničnih primerov, kot recenzent, član uredniškega odbora in gostujoči urednik Farmacevtskega vestnika. Bil je med prvimi, ki so širši strokovni javnosti, v okviru društvenih dogodkov v letih 2005 do 2007, predstavili modele prepoznavanja klinično pomembnih interakcij zdravil z uporabo računalniško podprte informatike. Med leti 2010 do 2013 ga je Sekcija farmacevtov javnih lekarn povabila, da prevzame vodenje letnih simpozijev, ki jih organizirajo ob Dnevih slovenskih lekarn. Od leta 2014 pa je predsednik strokovno-organizacijskega odbora vsakoletne največje strokovne prireditve Slovenskega farmacevtskega društva, Simpozija ob redni letni skupščini v Portorožu.

Nagrajenci Slovenskega farmacevtskega društva za leto 2017
Od leve prosti desni: predsednik SFD mag. Matjaž Tuš, predsednica odbora za podeljevanje društvenih priznanj prof. dr. Julijana Kristl, nagrajenci mag. Vojmir Urlep, mag. farm., Vladka Češek Bizjak, mag. farm., Romana Rakovec, mag. farm., Polonca Drofenik, mag. farm., spec., mag. Mateja Cvirna Novak, mag. farm., spec. in izr. prof. dr. Tomaž Vovk, mag. farm.