logo_si

Dvig sklepov Komisije za študijsko področje z dne 22.9.2017

Obveščamo vas, da bodo sklepi Komisije za študijsko področje z dne 22.9.2017, v kolikor je bila vloga poslana preko sistema VIS, objavljeni v ponedeljek, 25.9.2017 ob 8:00 uri preko VISa.

Navodilo za dostop do sklepov:

V sistemu VIS izberite v meniju:

PROŠNJE
■ Pregled prošenj in pritožb

Če je študent oddal prošnjo preko sistema VIS in preko sistema NI dobil odgovora
, mora sklep dvigniti v študentskem referatu (dvoriščna stavba, Aškerčeva 9, visoko pritličje – desno) v ponedeljek, 25.9.2017, od 12:00 do 13:00 ure, v primeru, da sklep ne bo prevzet, bo ta dan poslan po pošti.

Vsi ostali študenti, ki prošnje niso oddali preko sistema, morajo sklep dvigniti v študentskem referatu v ponedeljek, 25.9.2017, od 13:00 do 14:00 ure, v primeru, da sklep ne bo prevzet, bo ta dan poslan po pošti.

Navodilo za študente, ki jim je odobren izjemni vpis v višji letnik v štud. l. 2017/18

Študenti, ki bodo prejeli sklep, da jim je odobren izjemni vpis v višji letnik, morajo čim preje poslati VPISNO DOKUMENTACIJO:
izpolnjen in podpisan vpisni list,
študentsko izkaznico,
potrdilo o plačilu vpisnine in
izpolnjen papirnati indeks – ne velja za gen. 1. letnik 2016/17)
na naslov FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana, s pripisom: ZA VPIS.

Navodilo za vpise je objavljeno na spletni strani, pod Študij – Obvestila – Vpisi v višje letnike in ponovni vpis v letnik v štud. l. 2017/18.

Vpisno dokumentacijo lahko oddate tudi v študentskem referatu (kuverto z dokumentacijo oddate v škatlo ZA VPIS).

Vpisna dokumentacija mora biti na FFA najpozneje do četrtka, 28.9.2017 do 12:00 ure (ne glede na način dostave).

Lepo pozdravljeni!    
Študentski referat Fakultete za farmacijo