logo_si

CEMDC - Cooperative European Medicines Development Course: Modul 2

UL FFA v času od 30. 11. do 3. 12. 2017 organizira meduniverzitetno evropsko podiplomsko izobraževanje.

Več na povezavah:

Informacije
http://semmelweis.hu/cemdc/
Program izobraževanja