logo_si

ASIIN evalvacija

Trije evalvatorji in dva tehnična sodelavca nemške akreditacijske hiše ASIIN  izvajajo na osnovi predhodnih aktivnosti in predloženega samoevalvacijskega poročila pregled delovanja fakultete v okviru Univerzitetnega projekta kakovost. Odločitev za zunanjo evalvacijo sodi v zavezo Fakultete za farmacijo h kakovosti in odličnosti na vseh poljih njenega delovanja. http://www.asiin-ev.de/pages/en/asiin-e.-v.php