logo_si

Obvestila

Obdobje:

Zagovor doktorske disertacije, Jan Fabris, univ. dipl. kem., 4. 7. 2014

Jan Fabris, univ. dipl. kem., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Sinteza nekaterih super-statinov in študija tridimenzionalne strukture njihovih analogov s pomočjo jedrske magnetne resonance«.

26. junij 2014 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Marko Štefanič, mag. farm., 1. 7. 2014

Marko Štefanič, mag. farm., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Pomen kinetike prehoda gastrorezistentnih pelet skozi želodec v stanju na tešče za vrednotenje in vitro sproščanja ter in vitro/in vivo korelacijo«.

24. junij 2014 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, mag. Polona Žigon, univ. dipl. mikrobiol., 1. 7. 2014

Mag. Polona Žigon, univ. dipl. mikrobiol., bo zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Vezava antiprotrombinskih protiteles v in vitro in ex vivo modelih ter njihova klinična uporabnost pri bolnikih z avtoimunskimi boleznimi«.

24. junij 2014 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Anja Fic, mag. farm., 3. 7. 2014

Anja Fic, mag. farm., bo zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »In vitro molekularni mehanizmi delovanja bisfenola A in njegovih analogov v hormonsko odzivnih celicah«.

24. junij 2014 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Matej Repič, mag. farm., 2. 7. 2014

Matej Repič, mag. farm., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Računalniško modeliranje katalitičnega mehanizma in zaviranje monoamin-oksidaze«.

24. junij 2014 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Žiga Hodnik, mag. farm., 30. 6. 2014

Žiga Hodnik, mag. farm., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Načrtovanje, sinteza in vrednotenje analogov bioaktivnih spojin iz morskih spužev rodov Agelas in Theonella«.

24. junij 2014 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Martin Banovec, mag. farm., 3. 7. 2014

Martin Banovec, mag. farm., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Vpliv sestave filmske obloge na njene mehanske lastnosti in adhezijo na tabletna jedra«.

24. junij 2014 | Fakulteta

Rok za predložitev del za Prešernovo nagrado: 10. julij 2014

Študenti predložijo dela za Prešernovo nagrado za študijsko leto 2013/14 najkasneje do 10. julija 2014 ure na FFA, v študentski referat (5. nadstropje, soba 504).

23. junij 2014 | Študij

Rok za predložitev del za Prešernovo nagrado: 10. julij 2014

Študenti predložijo dela za Prešernovo nagrado za študijsko leto 2013/14 najkasneje do 10. julija 2014 ure na FFA, v študentski referat (5. nadstropje, soba 504).

23. junij 2014 | Študij

Zagovor doktorske disertacije, Jože Kastelic, mag. farm., 27. 6. 2014

Jože Kastelic, mag. farm., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Priprava, karakterizacija in določevanje fizikalno-kemijskih lastnosti kokristalov flukonazola s karboksilnimi kislinami«.

22. junij 2014 | Fakulteta