logo_si

Obvestila

Obdobje:

Obvestilo prorektorja UL o delavnici za študente vseh študijskih programov

Delavnica bo v sredo 22. aprila 2015, med 9. in 17. uro, na UL FGG (Jamova cesta 2, v prvem nadstropju, v predavalnici P-I/3).

10. april 2015 | Študij

Obvestilo prorektorja UL o delavnici za študente vseh študijskih programov

Delavnica bo v sredo 22. aprila 2015, med 9. in 17. uro, na UL FGG (Jamova cesta 2, v prvem nadstropju, v predavalnici P-I/3).

10. april 2015 | Študij

Obvestilo prorektorja UL o delavnici za študente vseh študijskih programov

Delavnica bo v sredo 22. aprila 2015, med 9. in 17. uro, na UL FGG (Jamova cesta 2, v prvem nadstropju, v predavalnici P-I/3).

09. april 2015 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Eva Tavčar Benković, mag. farm., 15. 4. 2015

Eva Tavčar Benković, mag. farm., bo zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Fitokemijske raziskave fagopirinov iz navadne ajde in fenolov iz navadne jelke«.

09. april 2015 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Tjaša Vižin, mag. farm., 14. 4. 2015

Tjaša Vižin, mag. farm., bo zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Vloga gama-enolaze pri raku in njeno uravnavanje s proteolitičnimi encimi«.

08. april 2015 | Fakulteta

SLOfit študent - testiranje

Vse študente/-ke UL FFA vabimo na meritve SLOfit in spremljanje stanja svoje gibalne učinkovitosti. Testiranje bo potekalo v aprilu na urah športne vzgoje.

07. april 2015 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Barbara Pogorelčnik univ. dipl. inž. kem.tehnol., 10.4. 2015

Barbara Pogorelčnik univ. dipl. inž. kem.tehnol., bo zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Strukturno podprto načrtovanje novih zaviralcev človeške DNA topoizomeraze II?«.

02. april 2015 | Fakulteta

Najobsežnejši farmacevtsko-medicinski muzej v Sloveniji v digitalni obliki

Lavičkova zbirka se nahaja v Lekovem farmacevtskem muzeju, v digitalni obliki pa je dostopna na naslovu http://www.lek.si/si/o-nas/lavickova-zbirka/. Povezava je objavljena tudi na spletnih straneh fakultete: www.ffa.uni-lj.si/knjiznica/povezave/.

01. april 2015 | Fakulteta

Javno preizkusno predavanje, asist. dr. Izidor Sosič, mag. farm., 2. 4. 2015

Asist. dr. Izidor Sosič bo imel pred izvolitvijo v naziv docenta za področje farmacevtske kemije javno preizkusno predavanje z naslovom »Pregled klasičnih nevroleptikov in njihovega mehanizma delovanja«. Predavanje bo v četrtek, 2. 4. 2015, ob 8. uri, na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za farmacijo, v predavalnici P1, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana. Vljudno vabljeni!

25. marec 2015 | Fakulteta

Javno preizkusno predavanje, asist. dr. Vid Mlakar, mag. farm., 31. 3. 2015

Asist. dr. Vid Mlakar bo imel pred izvolitvijo v naziv docenta za področje klinične biokemije in laboratorijske biomedicine javno preizkusno predavanje z naslovom "Moderne molekularno-biološke tehnike za tipizacijo krvno-skupinskih antigenov (A, B, 0, Rh) n alelov HLA (MHC)«. Predavanje bo v torek, 31. 3. 2015, ob 13. uri, na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za farmacijo, v predavalnici P2, Aškerčeva cesta 7, v Ljubljani. Vljudno vabljeni!

25. marec 2015 | Fakulteta