logo_si

Obvestila

Obdobje:

Biomedicina - Zaključevanje študija na starem Univerzitetnem podiplomskem študijskem programu Biomedicina

Študente na starem Univerzitetnem podiplomskem študijskem programu Biomedicina obveščamo, da morajo zagovarjati magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo najpozneje do 30. 9. 2016.

26. maj 2014 | Študij

Komisija za študijsko področje, torek, 17. 6. 2014

Vloge za Komisijo za študijsko področje morajo biti oddane do vključno 10. 6. 2014 do 10:00 ure.

14. maj 2014 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Katra Kolšek, mag. farm., 25. 4. 2014

Katra Kolšek, mag. farm., bo zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Študij mehanizmov bioloških učinkov bisfenola A in njegovih analogov z alternativnimi metodami«.

18. april 2014 | Fakulteta

Vabilo na javno predavanje, asist. dr. Anja Pišlar, mag. farm.

Obveščamo vas, da bo imela asist. dr. Anja Pišlar, mag.farm., pred izvolitvijo v naziv docentke za področje farmacevtska biokemija, javno predavanje z naslovom »Tumorske vakcine«.

07. april 2014 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Božena Bürmen, mag. farm., 8. 4. 2014

Božena Bürmen, mag. farm., bo zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Proučevanje kinetike in mehanizma praznjenja pelet iz želodca v pogojih po hranjenju s pomočjo matematičnih modelov«.

31. marec 2014 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Katja Čvan Trobec, mag. farm., 4. april 2014

Katja Čvan Trobec, mag. farm., bo zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Vpliv sprememb v telesni sestavi in kaheksije na farmakokinetiko bisoprolola in ramiprila in na oceno ledvične funkcije pri bolnikih s kroničnim srčnim popuščanjem«.

28. marec 2014 | Fakulteta

Informativni dan – 3. stopnja

Dobrodošli na informativnem dnevu za doktorski študijski program Biomedicina (znanstveno področje: Farmacija, Klinična biokemija in laboratorijska biomedicina in Toksikologija)

21. marec 2014 | Fakulteta

Intervju prof. dr. Stanislava Gobca v oddaji Podobe znanja

Dr. Stanislav Gobec, redni profesor na fakulteti za farmacijo, je bil gost v radijski oddaji Podobe znanja, kjer je predstavil nekatere raziskovalne dosežke fakultete na področju farmacevtske kemije.

20. marec 2014 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, 21. 3. 2014

Tina Trdan Lušin, mag. farm., bo zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Farmakogenetski vidiki metabolizma in transporta selektivnih modulatorjev estrogenskih receptorjev«.

14. marec 2014 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Jan Pelipenko, mag. farm., 6. marec 2014

Jan Pelipenko, mag. farm., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Polimerna nanovlakna: razvoj, vrednotenje in celični odziv«.

03. marec 2014 | Fakulteta