logo_new_si

Izr. prof. dr. Mojci Kerec Kos je Slovensko farmacevtsko društvo 12. 5. 2022 podelilo Minařikovo priznanje za njene zasluge pri razvoju farmacevtske stroke

Minařikova priznanja so prejeli še Brigita Mavsar Najdenov, mag. farm., spec., Danica Novak Malnar, mag. farm. in izr. prof. dr. Matej Štuhec, mag. farm., spec., Minařikovo odličje pa Tajda Miharija Gala, mag. farm., spec.. 

 

Priznanja sta podelila prof. dr. Marko Anderluh, mag. farm., predsednik SFD in mag. Vojmir Urlep, mag. farm., predsednik odbora za podeljevanje društvenih priznanj.