logo_si

Sodelavci

Priimek, ime Telefon E-pošta Enota
Prof. dr. Marko Anderluh, mag. farm.
Učitelj, Prodekan
01 4769 639 is.jl-inu.aff@hulredna.okram Katedra za
farmacevtsko kemijo
Michaela Barančoková, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 674 is.jl-inu.aff@avokocnarab.aleahcim Katedra za
farmacevtsko kemijo
Izr. prof. dr. Zdenko Časar, univ. dipl. inž.
Znanstveni sodelavec
01 5802 079 is.jl-inu.aff@rasac.oknedz Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. Ana Dolšak, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 674 is.jl-inu.aff@kaslod.ana Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. dr. Eva Ogorevc, univ. dipl. biol.
Raziskovalec
01 4769 578 is.jl-inu.aff@cverogo.ave Katedra za
farmacevtsko kemijo
Doc. dr. Rok Frlan, mag. farm.
Asistent
01 4769 674 is.jl-inu.aff@nalrf.kor Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Stanislav Gobec, mag. farm.
Predstojnik katedre
01 4769 585 is.jl-inu.aff@cebog.valsinats Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. dr. Darja Gramec Skledar, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4749 651 is.jl-inu.aff@radelks-cemarg.ajrad Katedra za
farmacevtsko kemijo
Samo Guzelj, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 587 is.jl-inu.aff@jlezug.omas Katedra za
farmacevtsko kemijo
Doc. dr. Martina Hrast, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 674 is.jl-inu.aff@tsarh.anitram Katedra za
farmacevtsko kemijo
Izr. prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm.
Učitelj
01 4769 576 is.jl-inu.aff@sali.zenaj Katedra za
farmacevtsko kemijo
Izr. prof. dr. Žiga Jakopin, mag. farm.
Asistent
01 4769 646 is.jl-inu.aff@nipokaj.agiz Katedra za
farmacevtsko kemijo
Doc. dr. Marko Jukič, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 573 is.jl-inu.aff@cikuj.okram Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. Maša Kenda, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 687 is.jl-inu.aff@adnek.asam Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Danijel Kikelj, mag. farm.
Učitelj
01 4769 561 is.jl-inu.aff@jlekik.lejinad Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. dr. Damijan Knez, mag.farm.
Raziskovalec
01 4769 562 is.jl-inu.aff@zenk.najimad Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. dr. Urban Košak, mag. farm.
Raziskovalec
06 9577 671 is.jl-inu.aff@kasok.nabru Katedra za
farmacevtsko kemijo
Andraž Lamut, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 566 is.jl-inu.aff@tumal.zardna Katedra za
farmacevtsko kemijo
Elena Maria Loi
Raziskovalec
is.jl-inu.aff@iol.airam.anele Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. Martina Durcik, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 674 is.jl-inu.aff@kicrud.anitram Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. Matjaž Weiss, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 554 is.jl-inu.aff@ssiew.zajtam Katedra za
farmacevtsko kemijo
Izr. prof. dr. Janez Mravljak, mag. farm.
Asistent
01 4769 575 is.jl-inu.aff@kajlvarm.zenaj Katedra za
farmacevtsko kemijo
Marjeta Mulej, dipl. ing. kem. teh.
Strokovni sodelavec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@jelum.atejram Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Aleš Obreza, mag. farm.
Učitelj
01 4769 677 is.jl-inu.aff@azerbo.sela Katedra za
farmacevtsko kemijo
Doc. dr. Stane Pajk, mag. farm.
Asistent
01 4769 562 is.jl-inu.aff@kjap.enats Katedra za
farmacevtsko kemijo
Katja Perc, mag. lab. biomedicine
Strokovni sodelavec
01 4769 672 is.jl-inu.aff@crep.ajtak Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Lucija Peterlin Mašič, mag. farm.
Učitelj
01 4769 635 is.jl-inu.aff@cisamnilretep.ajicul Katedra za
farmacevtsko kemijo
Matic Proj, mag. farm.
Raziskovalec
is.jl-inu.aff@jorp.citam Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. Eva Shannon Schiffrer, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 574 is.jl-inu.aff@rerffihcs.nonnahs.ave Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. Žiga Skok, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 651 is.jl-inu.aff@koks.agiz Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Marija Sollner Dolenc, mag. farm.
Učitelj
01 4769 572 is.jl-inu.aff@renllos.ajiram Katedra za
farmacevtsko kemijo
Doc. dr. Izidor Sosič, mag. farm.
Znanstveni sodelavec
01 4769 577 is.jl-inu.aff@cisos.rodizi Katedra za
farmacevtsko kemijo
Doc. dr. Matej Sova, mag. farm.
Asistent
01 4769 577 is.jl-inu.aff@avos.jetam Katedra za
farmacevtsko kemijo
Martina Tekavec, dipl. ing. kem. tehn.
Strokovni sodelavec
01 4769 566 is.jl-inu.aff@cevaket.anitram Katedra za
farmacevtsko kemijo
Izr. prof. dr. Tihomir Tomašič, mag. farm.
Asistent
01 4769 537 is.jl-inu.aff@cisamot.rimohit Katedra za
farmacevtsko kemijo
Žan Toplak, mag. farm.
Raziskovalec
is.jl-inu.aff@kalpot.naz Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Uroš Urleb, mag. farm.
Učitelj
moc.sitravon@belru.soru Katedra za
farmacevtsko kemijo
Sjors Van Klaveren, MSc
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@nerevalk.nav.srojs Katedra za
farmacevtsko kemijo
Damijana Zalar
Strokovni sodelavec
01 4769 567 is.jl-inu.aff@ralaz.anajimad Katedra za
farmacevtsko kemijo
Izr. prof. dr. Anamarija Zega, mag. farm.
Učitelj
01 4769 673 is.jl-inu.aff@agez.ajiramana Katedra za
farmacevtsko kemijo
Doc. dr. Nace Zidar, mag. farm.
Asistent
01 4769 564 is.jl-inu.aff@radiz.ecan Katedra za
farmacevtsko kemijo
Taja Zore, mag. lab. med.
Strokovni sodelavec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@eroz.ajat Katedra za
farmacevtsko kemijo