logo_si

Sodelavci

Priimek, ime Telefon E-pošta Enota
Prof. dr. Marko Anderluh, mag. farm.
Učitelj
01 4769 639 is.jl-inu.aff@hulredna.okram Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist.-raz. dr. Aljoša Bolje, univ. dipl. kem.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@ejlob.asojla Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. Aleša Bricelj, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@jlecirb.asela Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Zdenko Časar, univ. dipl. inž.
Višji znanstveni sodelavec
01 5802 079 is.jl-inu.aff@rasac.oknedz Katedra za
farmacevtsko kemijo
Sandra Cetin, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@nitec.ardnas Katedra za
farmacevtsko kemijo
Znan. sod. dr. Andrej Emanuel Cotman, mag. farm.
Znanstveni sodelavec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@namtoc.leuname.jerdna Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. Ana Dolšak, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 674 is.jl-inu.aff@kaslod.ana Katedra za
farmacevtsko kemijo
Doc. dr. Rok Frlan, mag. farm.
Asistent
01 4769 674 is.jl-inu.aff@nalrf.kor Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Stanislav Gobec, mag. farm.
Predstojnik katedre
01 4769 585 is.jl-inu.aff@cebog.valsinats Katedra za
farmacevtsko kemijo
Špela Gubič, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@cibug.aleps Katedra za
farmacevtsko kemijo
Samo Guzelj, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 587 is.jl-inu.aff@jlezug.omas Katedra za
farmacevtsko kemijo
Doc. dr. Martina Hrast, mag. farm.
Znanstveni sodelavec
01 4769 674 is.jl-inu.aff@tsarh.anitram Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm.
Učitelj
01 4769 576 is.jl-inu.aff@sali.zenaj Katedra za
farmacevtsko kemijo
Izr. prof. dr. Žiga Jakopin, mag. farm.
Učitelj
01 4769 646 is.jl-inu.aff@nipokaj.agiz Katedra za
farmacevtsko kemijo
Katarina Grabrijan
Mladi raziskovalec
01 4769 566 is.jl-inu.aff@najirbarg.aniratak Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. Maša Kenda, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 687 is.jl-inu.aff@adnek.asam Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Danijel Kikelj, mag. farm.
Učitelj
01 4769 561 is.jl-inu.aff@jlekik.lejinad Katedra za
farmacevtsko kemijo
Doc. dr. Damijan Knez, mag.farm.
Znanstveni sodelavec
01 4769 562 is.jl-inu.aff@zenk.najimad Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. dr. Urban Košak, mag. farm.
Raziskovalec
06 9577 671 is.jl-inu.aff@kasok.nabru Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist.-raz. dr. Eva Kranjc, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@cjnark.ave Katedra za
farmacevtsko kemijo
Elena Maria Loi
Raziskovalec
is.jl-inu.aff@iol.airam.anele Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. Martina Durcik, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 674 is.jl-inu.aff@kicrud.anitram Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. Matjaž Weiss, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 554 is.jl-inu.aff@ssiew.zajtam Katedra za
farmacevtsko kemijo
Anže Meden, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 674 is.jl-inu.aff@nedem.ezna Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. dr. Štefan Možina, univ. dipl. kem.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@anizom.nafets Katedra za
farmacevtsko kemijo
Izr. prof. dr. Janez Mravljak, mag. farm.
Asistent
01 4769 575 is.jl-inu.aff@kajlvarm.zenaj Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Aleš Obreza, mag. farm.
Učitelj
01 4769 677 is.jl-inu.aff@azerbo.sela Katedra za
farmacevtsko kemijo
Doc. dr. Stane Pajk, mag. farm.
Asistent
01 4769 562 is.jl-inu.aff@kjap.enats Katedra za
farmacevtsko kemijo
Katja Perc, mag. lab. biomedicine
Strokovni sodelavec
01 4769 672 is.jl-inu.aff@crep.ajtak Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Lucija Peterlin Mašič, mag. farm.
Učitelj
01 4769 635 is.jl-inu.aff@cisamnilretep.ajicul Katedra za
farmacevtsko kemijo
Matic Proj, mag. farm.
Raziskovalec
is.jl-inu.aff@jorp.citam Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Marija Sollner Dolenc, mag. farm.
Učitelj
01 4769 572 is.jl-inu.aff@renllos.ajiram Katedra za
farmacevtsko kemijo
Doc. dr. Izidor Sosič, mag. farm.
Asistent, Znanstveni sodelavec
01 4769 577 is.jl-inu.aff@cisos.rodizi Katedra za
farmacevtsko kemijo
Izr. prof. dr. Matej Sova, mag. farm.
Asistent
01 4769 556 is.jl-inu.aff@avos.jetam Katedra za
farmacevtsko kemijo
Maša Sterle, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@elrets.asam Katedra za
farmacevtsko kemijo
Andrej Šterman, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 569 is.jl-inu.aff@namrets.jerdna Katedra za
farmacevtsko kemijo
Martina Tekavec, dipl. ing. kem. tehn.
Strokovni sodelavec
01 4769 566 is.jl-inu.aff@cevaket.anitram Katedra za
farmacevtsko kemijo
Izr. prof. dr. Tihomir Tomašič, mag. farm.
Asistent
01 4769 556 is.jl-inu.aff@cisamot.rimohit Katedra za
farmacevtsko kemijo
Žan Toplak, mag. farm.
Raziskovalec
is.jl-inu.aff@kalpot.naz Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Uroš Urleb, mag. farm.
Učitelj
moc.sitravon@belru.soru Katedra za
farmacevtsko kemijo
Sjors Van Klaveren, MSc
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@nerevalk.nav.srojs Katedra za
farmacevtsko kemijo
Dr. John Fredy Vélez Santa, dr. kemije
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@atnas.zelev.yderf.nhoj Katedra za
farmacevtsko kemijo
Živa Zajec, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@cejaz.aviz Katedra za
farmacevtsko kemijo
Damijana Zalar
Strokovni sodelavec
01 4769 567 is.jl-inu.aff@ralaz.anajimad Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Anamarija Zega, mag. farm.
Učitelj
01 4769 673 is.jl-inu.aff@agez.ajiramana Katedra za
farmacevtsko kemijo
Izr. prof. dr. Nace Zidar, mag. farm.
Asistent
01 4769 578 is.jl-inu.aff@radiz.ecan Katedra za
farmacevtsko kemijo