logo_si

Raziskovalna oprema

Pretočni sistem za testiranje sproščanja (USP IV)

Kontaktna oseba: Prof. dr. Marija Bogataj, mag. farm.
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko, ARRS, ICAZ

Tekočinski kromatograf ultra visoke zmogljivosti sklopljen s tandemskim masnim spektrometrom vrste trojni kvadrupol (UHPLC-MS/MS)

Kontaktna oseba: Doc. dr. Jurij Trontelj, mag. farm.
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko, ARRS, ICAZ

Tekočinski kromatograf z masnim detektorjem

Kontaktna oseba: Doc. dr. Jurij Trontelj, mag. farm.
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko, ARRS