logo_si

Tekočinski kromatograf ultra visoke zmogljivosti sklopljen s tandemskim masnim spektrometrom vrste trojni kvadrupol (UHPLC-MS/MS)

Kontakt:

Doc. dr. Jurij Trontelj, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana Dostop je možen po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi.

Namembnost:

Aparat za analizo učinkovin in njihovih metabolitov v kompleksnih bioloških vzorcih

Opis aparature:

Specifikacije masnega spektrometra Agilent:
1.  Model: Agilent 6460 MSD

- vrsta masnega detektorja: trojni kvadrupol (QQQ),
- vrsta ionizacije: trije izmenljivi ionski izvori: JetStream (ESI), APCI, Multimode source (ESI + APCI),
- občutljivost: 1 pg rezerpina na koloni, razmerje med signalom in šumom: vsaj 10.000:1, pri čemer je šum definiran kot 1xRMS
- dinamično območje odziva: 6 dekad (6*10^6)
- območje merjenja m/z: 15-3000,
- masna ločljivost: 0,7 FWHM,
- točnost mase: 0,1 m/z
- največje število MRM: 450 sočasnih v enem časovnem segmentu oz. 40.000 v eni metodi
- hitrost snemanja spektra: 12.500 Da/s
- minimalni zadrževalni čas na enem MRM (dwell time): 1 ms, minimalni čas izpraznitve kolizijske celice: <1 ms.
- čas potreben za menjavo polaritete ionizacije: 30 ms.

2. Specifikacije tekočinskega kromatografa UHPLC Agilent 1290 Infinity:
- binarna črpalka z možnostjo delovanja pri tlaku do 1200 bar pri pretokih do 2 mL/min
- navzkrižni prenos med injiciranji manjši kot 0,005%,
- natančnost injiciranja: <1% RSD pri volumnih 1-20uL,
- hitrost vzorčenja UV-DAD: do 40Hz.
Več podatkov na medmrežju: http://www.home.agilent.com/
 
Uporaba na področju analize zdravil
- kvantifikacija učinkovin in njihovih metabolitov v predhodno pripravljenih bioloških vzorcih pridobljenih iz različnih in vitro in in vivo raziskav oz. eksperimentov:
- predklinične študije topnosti, stabilnosti, permeabilnosti, transporta in metabolizma,
- klinične študije,
- terapevtsko spremljanje koncentracij zdravil (TDM),
- identifikacija metabolitov, razpadnih produktov, nečistot,
- forenzične aplikacije (spremljanje prisotnosti zlorabljenih substanc),
- doping kontrola,
- toksikološke raziskave (kvantifikacija zdravil, njihovi razpadni produkti in
metaboliti v organizmih in v naravnem okolju).

Cenik:

Cena uporabe  znaša 43,44 €/uro.
ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.