logo_si

Infrastrukturni center za analizo zdravil

Infrastrukturni center (IC) za analizo zdravil deluje v sklopu Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL) in je namenjen podpori raziskovalnega in pedagoškega dela na področju farmacije. Izvajanje dejavnosti IC za analizo zdravil zagotavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Infrastrukturni center nudi primarno ekspertno in instrumentalno podporo raziskovalnim programom in raziskovalnim skupinam na Fakulteti za farmacijo, kot tudi drugim raziskovalnim ter izobraževalnim ustanovam znotraj in izven Univerze v Ljubljani.

Na Fakulteti za farmacijo posedujemo specifična znanja:

  • iz področja načrtovanja, sinteze in biološkega vrednotenja novih spojin kot potencialnih novih učinkovin,
  • oblikovanja učinkovin v terapevtsko učinkovite in kakovostne farmacevtske oblike (zdravila),
  • preučevanja procesov, ki potekajo v človeškem telesu po aplikaciji zdravila.

Bistven del raziskav na vseh navedenih področjih predstavljajo analizne metode. V okviru centra je združena ekspertiza in oprema, ki omogoča analizo na vseh omenjenih nivojih razvoja in spremljanja zdravila.

Center nudi analitsko podporo pri razvoju zdravil, pri identifikaciji in določanju fi-ke lastnosti učinkovin, pomožnih snovi in nečistot. V okviru centra poteka razvoj, validacija in verifikacija analitskih metod, analitika učinkovin in metabolitov v bioloških sistemih ter analitika rastlinskih drog in njihovih pripravkov.

Seznam raziskovalne opreme

Acquity UPLC, Waters, USA
Kontaktna oseba: Asist. dr. Zoran Lavrič, mag. farm.
Čitalec mikrotitrskih plošč (SINERGY H4) in robot za pipetiranje (PRECISION XS)
Kontaktna oseba: Doc. dr. Martina Hrast, mag. farm.
Fotonska korelacijska spektroskopija in laserska dopplerjeva elektroforeza (Zetasizer Nano ZS, Malvern, Velika Britanija)
Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar, mag. farm.
Izotermni titracijski kalorimeter (ITC) TA Instruments (Nano ITC)
Kontaktna oseba: Prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm.
Modularni reometer (Anton Paar, Physica MCR 301)
Kontaktna oseba: Doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž, mag. farm.
NMR spektrofotometer visoke ločljivosti (BRUKER AVANCE III 400 MHz NMR)
Kontaktna oseba: Prof. dr. Anamarija Zega, mag. farm.
Pretočni sistem za testiranje sproščanja (USP IV)
Kontaktna oseba: Prof. dr. Marija Bogataj, mag. farm.
Sistem za tekočinsko kromatografijo z masnim analizatorjem (LC-MS)
Kontaktna oseba: Prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm.
Tekočinski kromatograf ultra visoke zmogljivosti sklopljen s tandemskim masnim spektrometrom vrste trojni kvadrupol (UHPLC-MS/MS)
Kontaktna oseba: Doc. dr. Jurij Trontelj, mag. farm.

ter dodatna oprema, potrebna za delovanje velike infrastrukturne opreme.


Naslov:

Infrastrukturni center za analizo zdravil
Aškerčeva 7
1000 Ljubljana

Telefon: (01) 47-69-500
Telefaks: (01) 42 58 031

Vodja Infrastrukturnega centra za analizo zdravil
izr. prof. dr. Anamarija Zega
Telefon: (01) 47-69-673
e-pošta: anamarija.zega(at)ffa.uni-lj.si