logo_si

UL FFA med najodličnejšimi raziskovalnimi dosežki Univerze v Ljubljani v letu 2021

Delovna skupina Komisije za raziskovalno in razvojno delo v sestavi prof. dr. Damjana Rozman (UL MF), prof. dr. Miha Škerlavaj (UL EF), izr. prof. dr. Nadja Zgonik (UL ALUO), izr. prof. dr. Tomaž Curk (UL FRI) in prorektor prof. dr. Anton Ramšak je med 49 predlogi izbrala najodličnejše raziskovalne dosežke UL za letošnje leto.

Med desetimi najodličnejšimi dosežki je tudi Fakulteta za farmacijo s projektom 'Z novimi antibiotiki nad super odporne bakterije'.

Skupina raziskovalcev, ki sta jo vodila prof. dr. Marko Anderluh s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani in dr. Nikola Minovski s Kemijskega inštituta, je sintetizirala nove molekule z zaviralnim delovanjem na superodporne bakterije, ki predstavljajo veliko grožnjo javnemu zdravju. Hkrati je prvič dokazala mehanizem delovanja teh molekul, ki je bil do zdaj zgolj hipotetičen. V članku predstavljena kristalna struktura predstavlja mejnik v razumevanju posebnega tipa vezi, saj dokazane simetrične razcepljene halogene vezi lahko s pridom uporabljamo pri načrtovanju novih zdravilnih učinkovin. 

Zaradi epidemioloških razmer bo tudi letos dogodek Najodličnejši raziskovalni dosežki Univerze v Ljubljani v sklopu Tedna Univerze potekal preko ZOOM povezave, in sicer v ponedeljek, 29. 11. 2021, ob 14. uri.