logo_new_si

The environmental occurrence, fate, and risks of 25 endocrine disruptors in Slovenian waters

Člani katedre za biofarmacijo in famakokinetiko asist. dr. Andrej Grobin, prof. dr. Robert Roškar in doc. dr. Jurij Trontelj so v reviji Science of The Total Environment (IF=9,8) objavili članek z naslovom »The environmental occurrence, fate, and risks of 25 endocrine disruptors in Slovenian waters«. Članek je prosto dostopen na povezavi https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.167245.

 

V študiji smo za ciljno skupino 25 estrogenih in drugih kemičnih motilcev endokrinega sistema sočasno določali pojavnost v odpadnih vodah in povezanih rečnih vodah pred in po čistilnih napravah, izračunali njihovo učinkovitost čiščenja ter ocenili njihov prispevek k obremenitvi vodotokov. Kot prvi smo pokazali, da visoka obremenitev in nezadostno odstranjevanje teh spojin v čistilnih napravah vodi do znatnega povečanja njihovih koncentracij v rekah nizvodno od iztokov čistilnih naprav, pri čemer se estrogena aktivnost iztokov zmanjša povprečno le za 36%. Največjo obremenitev okolja iz nabora naših spojin predstavljajo estradiol, estron, ter bisfenola A in S, pri čemer ocenjujemo njihovo okoljsko tveganje kot višje od ocene visoko kar za dva velikostna razreda.

GA