logo_si

Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani 2021

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič je prek spleta podelil Rektorjeve nagrade za naj inovacijo UL za leto 2021, ki poteka v sodelovanju z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem ter vzpodbuja vstop tehnoloških in netehnoloških inovacij ter inovativnih podjetniških idej na trg. 

Nagrado za najboljšo inovacijo v kategoriji študentke in študenti ter alumne in alumni je prejel projekt z naslovom 'Pufer za izvedbo PCR testov SARS-CoV-2 na vzorcu sline' raziskovalcev skupine prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan v sodelovanju z raziskovalci Kemijskega inštituta in Nacionalnega inštituta za biologijo.

Članice podjetniške skupine: mag. Eva Rajh (Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kemijski inštitut), Katarina Pivko (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani), dr. Mojca Benčina (Kemijski inštitut), dr. Maruša Bizjak (Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani)

Raziskovalna skupina, ki je s svojim delom ključno prispevala k razvoju inovacije je v sestavi: mag. Eva Rajh, mag. Tina Šket, mag. Arne Praznik, dr. Petra Sušjan, izr. prof. dr. Mojca Benčina, prof. dr. Roman Jerala (vsi Kemijski inštitut); doc. dr. Alenka Šmid, asist. dr. Dunja Urbančič, prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan (vse Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani); dr. Polona Kogovšek, mag. Tina Demšar, dr. Mojca Milavec (vse Nacionalni inštitut za biologijo).

K izvedbi projekta je pripomoglo več ustanov, med njimi tudi NMP ZD Jesenice in NLZOH, Ljubljana.

Pufer je inovacija za stabilizacijo virusne RNA, združljiv z reakcijami RT-qPCR in RT-LAMP za diagnosticiranje SARS-CoV-2 v vzorcih sline. Ta proces ne zahteva predhodne izolacije RNA, kar izrazito skrajša čas obdelave vzorcev. Poleg tega inovacija rešuje probleme nedostopnosti komercialnih kompletov za ekstrakcijo RNA in zahtevo po zdravstvenem delavcu za odvzem brisov iz nosnega žrela. Pufer ponuja dostopnejše in uporabniku prijaznejše (neinvazivno) testiranje prisotnosti okužbe s SARS-CoV-2. Test je cenejši od običajnega testa RT-qPCR in zahteva manj opreme.  Tehnologijo se lahko prilagodi še za detekcijo RNA in DNA drugih virusov iz sline.

Inovacija omogoča izjemno orodje za učinkovito in neinvazivno detekcijo virusov pri morebitnih epidemijah/pandemijah v prihodnosti.