logo_si

Projekt RiskAwareTTS o varnosti vektorskih cepiv proti SARS-CoV-2, ki ga UL FFA izvaja za Evropsko agencijo za zdravila

V okviru projekta RiskAwareTTS proučujemo vpliv regulatornih odločitev in priporočil, povezanih s tveganjem za sindrom tromboze s trombocitopenijo ob cepljenju s SARS-CoV-2 adenovirusnimi vektorskimi cepivi. Raziskovali bomo zavedanje in poznavanje tveganja za zaplete tako med zdravstvenimi delavci kot tudi v splošni javnosti ter kako je slednje vplivalo na odnos do cepljenja z izbranimi cepivi. Katedra za socialno farmacijo, UL FFA sodeluje v konzorciju partnerjev iz šestih držav, ki raziskavo izvajajo za Evropsko agencijo za zdravila (EMA).