logo_si

Objava članka sodelavcev UL FFA v vodilni reviji s področja farmacevtske kemije, Journal of Medicinal Chemistry

Samo Guzelj in Žiga Jakopin s Katedre za farmacevtsko kemijo UL FFA sta skupaj s sodelavci z Univerze v Leidnu in Centra za raziskave in prenos znanja Univerze v Zagrebu objavila članek z naslovom »Covalently Conjugated NOD2/TLR7 Agonists Are Potent and Versatile Immune Potentiators« v vodilni reviji iz področja farmacevtske kemije Journal of Medicinal Chemistry (IF = 8,039).

Članek je dostopen na povezavi:
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jmedchem.2c00808Na podlagi prejšnjih raziskav, ki so pokazale, da kovalentna konjugacija več agonistov prirojene imunosti znatno poveča imunomodulatorno aktivnost v primerjavi z mešanicami nekonjugiranih agonistov, so avtorji v sklopu raziskave sintetizirali in biološko ovrednotili konjugirane agoniste NOD2/TLR7. V članku so pokazali, da so konjugati ne le obdržali sposobnost aktivacije posameznih receptorjev, ampak so v imunskih celicah izrazito povečali transkripcijo genov, povezanih z imunskim odgovorom, in izločanje vnetnih citokinov. Hkrati so ojačali antigen predstavitvene sposobnosti imunskih celic, kar je značilno izboljšalo odziv na modelni antigen v in vivo mišjem modelu imunizacije. Rezultati raziskave so jasno prikazali sposobnost konjugiranih agonistov NOD2/TLR7, da izzovejo imunske odzive višjega reda, ki so nedostopni posameznim agonistom NOD2 in TLR7, in tako odpirajo nove možnosti za razvoj adjuvansov za cepiva in imunoterapevtikov.