logo_si

Novi zaviralci katepsina X za izboljšanje protitumorne terapije usmerjene proti katepsinu B

Sodelavci katedre za farmacevtsko biologijo in farmacevtsko kemijo, UL FFA, so skupaj s sodelavci z Inštituta Jožef Stefan v reviji Cellular and Molecular Life Science (IF = 9,261) objavili članek z naslovom »Evaluation of novel cathepsin-X inhibitors in vitro and in vivo and their ability to improve cathepsin-B-directed antitumor therapy«.

V članku so pokazali, da nov reverzibilni inhibitor katepsina X značilno zmanjša napredovanje tumorjev tako in vitro kot in vivo na mišjih modelih. Hkrati so pokazali, sinergistični učinek sočasne inhibicije sorodnih katepsinov B in X s selektivnimi, reverzibilnimi inhibitorji pri zaviranju procesov napredovanja tumorja. Rezultati raziskave tako predstavljajo inovativen način premagovanja odpornosti na antipeptidazno terapijo in odpirajo nove možnosti za izboljšanje trenutne potitumorne terapije. 

Članek je dostopen na povezavi: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00018-021-04117-w