logo_si

Med letošnjimi Zoisovimi nagrajenci kar trije profesorji Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani

Prejemnica Zoisove nagrade za življenjsko delo je prof. dr. Julijana Kristl, prejemnik Zoisove nagrade prof. dr. Stanislav Gobec in prejemnik Zoisovega priznanja prof. dr. Marko Anderluh

 

Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj je tudi letos podelil Zoisove nagrade in priznanja za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki so najvišja državna priznanja na področju znanosti in raziskovanja. Med prejemniki so trije sodelavci UL FFA – prof. dr. Julijana Kristl (Zoisova nagrada za življenjsko delo), prof. dr. Stanislav Gobec (Zoisova nagrada) in prof. dr. Marko Anderluh (Zoisovo priznanje). Sodelavci na Fakulteti za Farmacijo smo zelo ponosni in jim iskreno čestitamo!


Prof. dr. Julijana Kristl je kot mednarodno priznana znanstvenica na področju farmacevtske nanotehnologije to perspektivno vejo znanosti uvedla v farmacevtsko stroko v Republiki Sloveniji. Ukvarja se z razvojem visokotehnološko zahtevnih nanodostavnih sistemov učinkovin (nanozdravil), ki podpirajo zdravljenje na popolnoma nov način in po mehanizmih, ki jih ni možno doseči s klasičnimi zdravili. Prepoznavnost njenih rezultatov odseva v visoki citiranosti objavljenih del v vrhunskih revijah, vabljenih predavanjih ter pridobljenih projektih evropskih raziskovalnih agencij. Njeno življenjsko poslanstvo je raziskovanje in prenašanje najpomembnejših odkritij farmacevtske (nano)tehnologije na študente, farmacevtsko stroko in mednarodno znanstveno skupnost. Temu namenja svoj čas tako v poklicnem kot zasebnem življenju. Svoje vedenje, izkušnje in ideje prenaša na mlajše generacije. Njene doktorandke so prejemnice različnih pomembnih nagrad in priznanj.  Kot prorektorica na Univerzi v Ljubljani, dekanja in prodekanja Fakultete za farmacijo, predstojnica katedre in predsednica številnih odborov in komisij je imela pomembno vlogo je imela pri oblikovanju in razvoju Fakultete za farmacijo.

Prof. dr. Stanislav Gobec je priznan strokovnjak na področju farmacije tako v Sloveniji kot v mednarodnih strokovnih krogih. Uvršča se na vrh najboljših raziskovalcev po podatkih baze SICRIS.V zadnjih letih je raziskovalno aktiven na različnih področjih farmacije. Največ pozornosti je namenil strukturno podprtemu razvoju nizkomolekularnih zaviralcev terapevtsko zanimivih encimov. V njegovem raziskovalnem opusu ima pomembno vlogo tudi razvoj zaviralcev katepsinov, kar predstavlja pomemben prispevek k razumevanju vloge katepsinov pri različnih obolenjih, predvsem raku, in pomemben korak proti novim protitumorskim zdravilnim učinkovinam. V zadnjih letih je usmeril svoje raziskave tudi v razvoj holinergicnih zaviralcev in multifunkcionalnih spojin s potencialnim delovanjem na Aizheimerjevo bolezen
Mnoge razvite potencialne učinkovine je skupaj s sodelavci patentiral in jih želi v sodelovanju s farmacevtsko industrijo razviti do končnih zdravil. 

Prof. dr. Marko Anderluh je od leta 2017 redni profesor in prodekan za študijsko področje na Fakulteti za farmacijo. Je eden od pionirjev na področju glikozdravil. Raziskovalno intenzivno deluje na področju ved o življenju s poudarkom na molekulskih probah, ki  modulirajo receptorje za sladkorne ligande oz. modulirajo encime, ki presnavljajo sladkorje. V preteklem obdobju lahko izpostavimo tudi njegovo delo na temo zaviralcev bakterijske DNA giraze kot bodočih protibakterijskih učinkovin. Njegov mednarodni vpliv se najbolje kaže v tesnem sodelovanju z prestižnimi univerzami, kot so Univerza v Baslu, Univerza v Grenoblu, Univerza v Lundu, Univerza v Milanu in Univerza v Utrechtu, kjer je glavni koordinator skupnega EU projekta.  Zelo pomembna je tudi njegova povezovalna dejavnost v Sloveniji, saj sodeluje in objavlja dela s strokovnjaki izven matične institucije (Kemijski institut, Institut Jozef Stefan, Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Klinika za nuklearno medicino UKCLJ), kar je razvidno iz številnih publikacij z različnimi strokovnjaki iz omenjenih institucij.