logo_new_si

Izvolitev doc. dr. Nejca Horvata za častnega člana PCNE

Doc. dr. Nejc Horvat je bil na skupščini dne 22. 6. 2024 imenovan za častnega člana združenja Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE).

 

PCNE predstavlja evropsko mrežo raziskovalcev na področju farmacevtske skrbi (www.pcne.org), ki razvija nove, kognitivne storitve v lekarniški dejavnosti z namenom optimizacije zdravljenja z zdravili. V okviru združenja je bil med drugim definiran koncept storitev, osnovanih na pregledu zdravil (ang. »medication review services«), na podlagi katerega sta bili v Sloveniji oblikovani storitvi pregled uporabe zdravil ter farmakoterapijski pregled.

 

Fakulteta za farmacijo, Univerze v Ljubljani je članica združenja od leta 1999. Doc. dr. Horvat je častno članstvo prejel na podlagi aktivnega sodelovanja od leta 2009 naprej, zaslug pri delovanju v izvršnem odboru združenja od leta 2014 do 2020 ter kot tajnik med leti 2016 in 2018. Doc. dr. Horvat že vrsto let vodi posebno delovno skupino PCNE, ki je namenjena razvoju in nadgradnji klasifikacije težav, povezanih z zdravili. V času delovanja v okviru izvršnega odbora PCNE je bil eden ključnih sodelavcev pri organizaciji 10. PCNE delovne konference na Bledu leta 2017.

Slika: Doc. dr. Nejc Horvat skupaj s sodelavci Katedre za socialno farmacijo, UL FFA v času promoviranja v častnega člana PCNE (Basel 2024).  

Doc. dr. Nejc Horvat skupaj s sodelavci Katedre za socialno farmacijo, UL FFA v času promoviranja v častnega člana PCNE (Basel 2024).