logo_si

Doc. dr. Žane Temova Rakuša, prejemnica nagrade Danubius Young Scientist Award 2022

Naša sodelavka, Žane Temova Rakuša, je na podlagi svoje znanstvene odličnosti, pomembnosti znanstvenega dela izven nacionalnih meja in inovativnega pristopa k akademskemu delu, prejemnica letošnje nagrade Danubius Young Scientist Award. Nagrado podeljujeta Avstrijsko ministrstvo za izobraževanje, znanost in raziskave ter Inštitut za podonavsko regijo in centralno Evropo. Njen osnovni namen je nagraditi in povečati prepoznavnost mladih raziskovalcev in raziskovalk z izjemnimi dosežki v njihovi znanstveni dejavnosti in rezultatih, ki se povezujejo s podonavsko regijo.

Posnetek podelitve si lahko ogledate:  https://bit.ly/3tgd6gE