logo_new_si

53. Krkine nagrade: med letošnjimi prejemniki velikih Krkinih nagrad so kar trije iz Fakultete za farmacijo, Univerze v Ljubljani

53. Krkine nagrade: med letošnjimi prejemniki velikih Krkinih nagrad so kar trije iz Fakultete za farmacijo, Univerze v Ljubljani

V petek, 20.10.2023, so v podjetju Krka podelili že 53. Krkine nagrade za izjemna dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela, s katerimi spodbujajo raziskovalno delo med študenti. Od 33 nagrad jih je kar 16 bilo podeljenih raziskovalcem in raziskovalkam Fakultete za farmacijo. Zelo ponosni smo, da so med prejemniki velike Krkine nagrade kar trije, ki prihajajo iz naše fakultete (dr. Aleša Dular Vovko, dr. Martina Durcik, dr. Samo Guzelj). 

dr. Aleša Dular Vovko
Mentorja: prof. dr. Franc Vrečer, dr. Grega Hudovornik
Trikratna Krkina nagrajenka se je v doktorski nalogi posvetila raziskavi kompaktiranja, ki je ena od tehnoloških poti za izdelavo tablet s podaljšanim sproščanjem. Tako kot diplomsko delo je tudi doktorat iz Biomedicine na Fakulteti za farmacijo opravila v Krkinih laboratorijih, kjer s sodelavci razvija nova zdravila.

dr. Martina Durcik
Mentorja: prof. dr. Lucija Peterlin Mašič, prof. dr. Tihomir Tomašič
Njeno osnovno raziskovalno področje je farmacevtska kemija. Posvetila se mu je na magistrskem študiju, še bolj poglobljeno pa na doktorskem študiju Biomedicine. V doktorski disertaciji se je ukvarjala z razvojem protibakterijskih spojin, ki delujejo proti odpornim bakterijskim sevom.

dr. Samo Guzelj

Mentor: prof. dr. Žiga Jakopin
V raziskovalnem delu v okviru doktorskega študija farmacevtskih znanosti se je ukvarjal z razvojem imunostimulansov – spojin, ki aktivirajo imunski sistem. Po petih letih raziskovanja je svoje znanje in izkušnje prenesel v industrijsko okolje, kjer dela kot raziskovalec v analitskem razvoju.

V sklopu proslave so prav tako podelil 29 Krkinih priznanj s posebno pohvalo (13 nagrajencev iz UL FFA) in 46 Krkinih priznanj (10 nagrajencev iz UL FFA). Vsem prejemnikom pohval, priznanj in nagrad iskreno čestitamo! 

Vir: https://www.krka.si/medijsko-sredisce/novice/krkine-nagrade-so-zgled-spodbujanja-mladih-k-raziskovalnemu-delu/

 

photo