logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije: MAJA KOKOT, mag. farm.

O B V E S T I L O


Obveščamo vas, da bo MAJA KOKOT, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 


»Strukturno podprto načrtovanje in optimizacija selektivne toksičnosti novih zaviralcev bakterijske topoizomeraze tipa II«


Mentor: znan. sod. dr. Nikola Minovski
Somentorica: doc. dr. Martina Hrast Rambaher

Področje: farmacija

Javni zagovor bo v ponedeljek, 26. 2. 2024, ob 16:00, v predavalnici PD na UL FFA.


Prof. dr. Rok Dreu
dekan UL FFA