logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije, Ana Dolšak, mag. farm., 15. 9. 2021

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo Ana Dolšak, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Strukturno podprto načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev indolamin 2,3-dioksigenaze in modulatorjev Toll-u podobnih receptorjev tipa 7 in 8«

Mentor: izr. prof. dr. Matej Sova
Somentor: izr. prof. dr. Urban Švajger 
Področje: farmacija

Javni zagovor bo v sredo, 15. 9. 2021, ob 12. uri, v predavalnici P1 na UL FFA.
Osebe, starejše od 12 let, ki bodo prisotne na zagovoru, morajo na podlagi veljavnih predpisov, izpolnjevati pogoj PCT (prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja). 

Vsi, ki bi se želeli zagovora udeležiti, nam sporočite  vaše ime in priimek najkasneje 48 ur pred dogodkom na e-naslov: urban.jernejcic@ffa.uni-lj.si. UL FFA bo osebne podatke prisotnih oseb na zagovoru (ime, priimek), hranila še 14 dni po izvedbi zagovora, za potrebe obvladovanja in preprečevanja bolezni Covid-19, nato bodo izbrisani. Osebe prisotne na zagovoru morajo s seboj imeti dokazilo o izpolnjevanju PCT pogoja in osebni dokument za identifikacijo. Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
Dekanja UL FFA