logo_new_si

Zagovor doktorske disertacija, Matjaž Weiss, mag. farm., 2. 2. 2022

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo Matjaž Weiss, mag. farm., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Vpliv modulacije N-acetilglukozaminilacije na delovanje izbranih imunskih in rakavih celic in vitro«

»In vitro modulation of O-GlcNAcylation and its impact on the function of selected immune and cancer cells«

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku.


Mentorica: izr. prof. dr. Martina Gobec
Somentor: prof. dr. Marko Anderluh


Področje: farmacija

Javni zagovor bo v sredo, 2. 2. 2022, ob 14:00, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat Matjaž Weiss. 

Zainteresirana javnost pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo na elektronski naslov: 
doktorski.studij@ffa.uni-lj.si, najkasneje do ponedeljka, 31. 1. 2022, do 12. ure.