logo_new_si

Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani 2022

Iščemo najboljšo inovacijo Univerze v Ljubljani v letu 2022. Rektorjeva nagrada je tradicionalno tekmovanje, ki spodbuja inoviranje na Univerzi v Ljubljani in pomaga inovatorjem na poti do trga. Organizirata ga Univerza v Ljubljani (UL) in Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI). Že tretje leto zapored smo tekmovanje razdelili v dve kategoriji, kategorijo študentk/študentov in alumen/alumnov ter kategorijo raziskovalk/raziskovalcev, redno zaposlenih na Univerzi v Ljubljani. K prijavi vabimo vse, ki imate tehnološke ali netehnološke inovacije in inovativne podjetniške ideje. Rok za prijavo je 18. september 2022 do 23.59 ure. Svoje inovacije prijavite prek spletnega obrazca.


Kaj moram narediti?

1. Prijavi svojo inovacijo ali podjetniško idejo.
2. Udeleži se pripravljalnih delavnic.
3. Predstavi svojo idejo v 3 minutah pred strokovno komisijo, predstavnicami/predstavniki gospodarstva in akademskega sveta.
4. Nadaljuj svojo podjetniško pot na LUI, kjer ti bomo pomagali pri uspešnem vstopu na trg oz. se poveži s Pisarno za prenos znanja UL, kjer ti bomo pomagali pri komercializaciji inovacije.

Zakaj se prijaviti?
NAGRADNI SKLAD 12.000 € (6.000 € za posamezno kategorijo).  Tekmovali boste v eni od dveh kategoriji; 1. kategorija: študentke/študenti, alumne/alumni, 2. kategorija: raziskovalke/raziskovalci, redno zaposleni na UL. Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič bo zmagovalcu vsake kategorije podelil nagrado 3.000 €, drugo uvrščenemu 2.000 € in tretjemu 1.000 €.
DELAVNICE oblikovanja poslovne ideje, zaščite intelektualne lastnine ter nastopanja in predstavitve vaše ideje pred komisijo (pitching).
OCENA komercialnega potenciala ideje. 
• Najboljše/najboljši boste imeli možnost vstopiti v program LUI, kjer vam bomo pomagali pri pridobitvi finančnih virov ter dostop do investitork/investitorjev in gospodarstvenic/gospodarstvenikov.

Rok za prijavo
• Najkasneje do 18. septembra 2022 do 23.59 ure.
• Svoje inovacije prijavite prek spletnega obrazca.

Pomembni datumi
• do vključno 18. septembra: rok za oddajo prijav, 
med 26. septembrom in 21. oktobrom bodo potekale pripravljalne delavnice: Oblikuj poslovno idejo, Kratka predstavitev (pitch), Zaščita intelektualne lastnine in Trening predstavitve ideje, 
26. oktobra: izbor 12 finalistk/finalistov (6 iz kategorije študentke/študenti in alumne/alumni ter 6 iz kategorije raziskovalke/raziskovalci) – predstavitev tekmovalk/tekmovalcev pred ožjo strokovno komisijo (3-članska komisija), 
10. november: predstavitev vseh 12 finalistk/finalistov, razglasitev zmagovalk/zmagovalcev in podelitev Rektorjeve nagrade za naj inovacijo na Univerzi v Ljubljani v obeh kategorijah.

Pogoji sodelovanja in kdo se lahko prijavi?
Zaposlene/zaposleni, raziskovalke/raziskovalci in pedagoške delavke/delavci UL lahko na tekmovanje prijavijo inovacije, za katere velja, da je predstavljena inovacija v lasti UL oz. v vsaj 50 % (če sta solastnici/solastnika dva) oz. v vsaj 30 % (če je inovacija v solastništvu treh ali več organizacij).
Študentke/študenti, alumne/alumni UL, za katere velja, da od zaključka študija do datume prijave ni minilo več kot dve leti.

Članice/člani raziskovalnih skupin so lahko tudi zaposleni na drugih institucijah ali študentke/študenti, alumne/alumni drugih univerz, vendar mora v tem primeru vodja skupine izpolnjevati zgornje pogoje. 

Prijaviteljice/prijavitelji se s prijavo zavežejo, da bodo sodelovali v obveznem izobraževalnem delu programa tekmovanja.

Merila ocenjevanja
• jasnost opisa ideje, 
• inovativnost projekta, 
• tehnološka perspektivnost proizvoda/storitve, ki je predmet projekta, 
• raven tveganja glede na ocenjen tržni potencial, 
• velikost tržnega potenciala, 
• izpostavljenost konkurenci in konkurenčne prednosti, 
• kakovost ekonomike projekta, 
• kakovost načrtovane organizacije izvedbe projekta, 
• primernost ekipe za izvedbo projekta, 
• kakovost razmerij do Univerze v Ljubljani, 
• razvitost inovacije, 
• vpliv na izboljšanje kakovosti življenja, 
• družbena odgovornost projekta,
• projekt ni v nasprotju z etiko in moralo,
• triminutna predstavitev ideje.

Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani
Rektorjevo nagrado za naj inovacijo UL izvaja Ljubljanski univerzitetni inkubator v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani.

Imate vprašanja?
Stopite v stik z nami prek e-pošte in nam pišite na info@lui.uni-lj.si ali nas pokličite na telefon 01 620 34 82.