logo_new_si

Razvoj in pridobitev dovoljenja za promet generičnega zdravila - pogled strokovnjaka iz prakse

Datum: sreda, 20. marec

Ura: 13:00 - 14:30

Lokacija: Fakulteta za farmacijo, Predavalnica 2

Izvajalec: dr. Renata Toplak Časar

Prijavi se prek POPR-a: https://popr.uni-lj.si/leap/event.html?id=15332&service=Careers+Service

Opis:
Študenti se boste seznanili s strategijo razvoja ter ključnimi mejniki in zahtevami kakor tudi z izzivi za uspešen razvoj generičnega zdravila. Predstavili vam bodo vlogo ter doprinos sodelavca za regulativo v luči člana razvojne ekipe ter prispevka v procesu pridobivanja ter vzdrževanja dovoljenja za promet z zdravilom.

Delavnico bo izvedla dr. Renata Toplak Časar, univ.dipl.kem., vodja skupine Registracija farmacevtskih izdelkov v Razvojnem registracijskem centru v Razvojnem centru Slovenije, Sandoz,  Lek. Študirala je na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani na dodiplomskem in podiplomskem študiju, ki ga je zaključila z doktorsko disertacijo iz organske kemije. Od leta 2004 je zaposlena v Leku v Razvojnem centru na različnih pozicijah, od tega od 2007 v Registracijskih oddelkih (Registracije farmacevtskih izdelkov  in Registracije farmacevtskih učinkovin) in Upravljanju kakovosti.