logo_new_si

Razpis za 51. Krkine nagrade

Sprejmite izziv in se prijavite na razpis za 51. Krkine nagrade

 

Nove okoliščine, zanimivi izzivi in inovativne rešitve. Tok misli, idej in dognanj je neustavljiv...

 

V Krki na vseh področjih dokazujejo, da kljub številnim izzivom in spremenjenim razmeram, ki so posledica epidemije, vsako oviro sprejmejo kot priložnost. Verjamejo, da se tok misli, idej in dognanj tudi v izobraževalnih ustanovah ni ustavil. Tudi letos bodo izpeljali Krkine nagrade in se pri tem skušali čim bolj prilagoditi razmeram.

K prijavi  vabijo vse mlade raziskovalce, študente vseh treh stopenj, ki bodo do začetka julija 2021 pripravili raziskovalno delo, s strokovnega in znanstvenega vidika primerno za njihovo študijsko stopnjo.

Raziskovalne naloge lahko do 6. julija 2021 oddate na spletni strani Krkinih nagrad.
foto-krkine-nagrade-1

https://www.krkinenagrade.si/razpis/
NEPREKINJENO SPODBUJANJE IN NAGRAJEVANJE RAZISKOVALNIH DOSEŽKOV

Usmerjenost v razvoj, inovativne postopke in sodobne izdelke v Krki že 50 let nadgrajujejo s Krkinimi nagradami, ki jih podeljujejo za raziskovalno delo dijakov in študentov. Dolgoletno vlaganje v znanje in spodbujanje k ustvarjalnemu delu se kažeta v raziskovalnih nalogah kar 2911 Krkinih nagrajencev.

Da bi se edinstvena in dolgoletna tradicija Krkinih nagrad nadaljevala, sta bila lansko leto simpozij in razglasitev Krkinih nagrajencev, prejemnikov 50. Krkinih nagrad, v obliki spletnega dogodka. Ne glede na izzive, s katerimi smo bili vsi soočeni, je bil lanski odziv na razpis izjemen. Svoje raziskovalne naloge je prijavilo 93 študentk in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija ter 99 dijakinj in dijakov. Znanstveni odbor Sveta Sklada Krkinih nagrad je mladim avtorjem, ki so s kakovostjo in rezultati dokazali odličnost svojega raziskovalnega dela, podelil 5 velikih Krkinih nagrad za raziskovalno nalogo ter 25 Krkinih nagrad in 17 posebnih pohval, na srednješolski ravni pa je nagradil 61 raziskovalnih nalog.

Vse informacije, povezane z razpisom za 51. Krkine nagrade, ter zanimivosti in nasveti za uspešno raziskovalno delo so objavljeni na spletni strani Krkinih nagrad in Instagram profilu @krkinenagrade.


Spletno  razglasitev podelitve 50. Krkinih nagrad za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge si lahko na spletni strani Krkinih nagrad.

50-krkine-nagrade-do-po-srednjesolske-naloge