logo_new_si

Odziv rektorja Univerze v Ljubljani po srečanju s študentkami in študenti na UL FDV

Na Univerzi v Ljubljani obsojamo vse kršitve mednarodnega prava, vključno z mednarodnim humanitarnim pravom in pravom človekovih pravic v Gazi in na okupiranem palestinskem ozemlju. Povsem zavržno je vsakršno usmerjanje nediskriminatornih vojaških napadov na cilje, ki povzročajo nesorazmerno škodo in smrti med civilisti, vključno z otroci, ter uničevanje civilne infrastrukture, pri čemer kot izobraževalna inštitucija še posebej poudarjamo nesprejemljivost uničevanja izobraževalne infrastrukture. Sklicevanje na pravico do samoobrambe nikoli ne more opravičiti kršitev mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic. Zavzemamo se za takojšnjo prekinitev sovražnosti, polno spoštovanje vseh mednarodnopravnih obveznosti in dogovor o trajnem miru, ki bo omogočil vsem prebivalcem tega območja dostojno in mirno življenje.

Mednarodnopravne kršitve Izraela skozi dolgoletno okupacijo Palestine, ki poleg vsega zanikajo tudi neodtujljivo pravico palestinskega naroda do samoodločbe, so jasno zabeležene v številnih mednarodnih dokumentih, vključno s svetovalnim mnenjem Meddržavnega sodišča o gradnji zidu na okupiranem palestinskem ozemlju iz leta 2003 in številnimi mnenji organov in teles Organizacije združenih narodov za človekove pravice, pozivi k takojšnjem prenehanju s kršitvami in popravi krivic pa ostajajo neizpolnjeni. Prav tako je v sodnem postopku, ki ga je pred Meddržavnim sodiščem začela Južnoafriška republika proti Izraelu na podlagi zatrjevanih kršitev Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida iz leta 1948, pri izdaji začasnih ukrepov sodišče potrdilo, da obstaja prima facie verjetnost, da je gre v primeru ravnanja Izraela v zadnjem obdobju za kršitev omenjene konvencije in zato izdalo začasne ukrepe za preprečitev nepopravljive škode.

Na UL nimamo na krovni ravni sklenjenega nobenega mednarodnega medinstitucionalnega sporazuma z izraelskimi ustanovami. Na ravni nekaterih članic je sklenjenih nekaj starih sporazumov o sodelovanju, ki niso bili časovno omejeni (iz let 1995, 2007, 2008) ter sporazum med UL FF in Tel Aviv University (se izteče leta 2027) in med UL VF in The Hebrew University of Jerusalem (se izteče leta 2026), vendar v okviru teh sporazumov niso in tudi ne potekajo nobeni projekti, izmenjave in druge aktivnosti.  Univerza v Ljubljani ima sklenjenih skoraj 600 podobnih splošnih mednarodnih medinstitucionalnih sporazumov z različnimi univerzami po celem svetu.

Glede domnevnega sodelovanja z Univerzo v Bar Ilanu poudarjamo, da Univerza v Ljubljani nima sklenjene pogodbe z Univerzo v Bar Ilanu, pač pa je izraelska univerza del konzorcija več univerz, ki ga vodi Univerza v Strasbourgu. Če bi sodelovanje z Univerzo v Strasbourgu prekinili, bi preprečili študij študentkam in študentom, ki so vpisani na skupen študij Univerze v Ljubljani (konkretno, UL FKKT) in Univerze v Strasbourgu ter jim onemogočili dokončanje študija.

UL si bo prizadevala za pomoč za palestinske študentke in študente, in sicer bomo podobno kot v primeru ukrajinskih študentov predlagali pristojnim organom ustanovitev posebnega štipendijskega sklada za palestinske študente, ki zdaj v Gazi ne morejo študirati ter povečanje mest za mlade raziskovalce/doktorske študente/študentke, ki bi bila posebej namenjena palestinskim študentom in študentkam. UL bo poleg tega pozvala vlado RS, da omogoči izdajanje dovoljenj za študente, ki bi v Sloveniji lahko študirali oz. dokončali svoj študij. Že sedaj imamo primer, kjer se aktivno ukvarjamo s pomočjo študentu iz Gaze, ki bi želel nadaljevati študij na Fakulteti za farmacijo, a ima težave s pridobivanjem dovoljenja za bivanje (tako kot številni drugi tuji študenti), kar je splošen in zelo velik problem v Sloveniji in na kar opozarjamo ter skušamo spremeniti situacijo že več let.

Na Univerzi v Ljubljani ostro obsojamo nasilje na protestih študentov po svetu, preprečevanja mirnih protestov in tudi pregon znanstvenikov, ki so kritični do izraelskih politik v Gazi. Podpiramo mirne proteste, ki izhajajo iz temeljne človekove pravice do mirnega zborovanja in opozarjajo na družbeno aktualne teme. Verjamemo, da tudi protest študentk in študentov na UL FDV opozarja družbo o težavnosti situacije v Palestini, zlasti v Gazi, ter spodbuja družbo in odločevalce, da več naredimo za rešitev te situacije. Prav tako Univerza v Ljubljani poziva vse izobraževalne institucije in njihove akademske skupnosti v Izraelu, kot tudi po svetu, da se pridružijo skupnemu pozivu po takojšnjem končanju spopadov, pregonu odgovornih za vse kršitve mednarodnega prava in pogajanjem o trajni rešitvi, ki bo zagotovila mirno sobivanje Izraela in Palestine in polno uresničevanje pravice do izobraževanja.

Univerza v Ljubljani si bo še naprej prizadevala, da je v naši akademski skupnosti zagotovljena temeljna demokratična pravica vsakega državljana in državljanke do izražanja protesta, skrbela za vzgojo javne besede in državljanskega etosa, ki se bo ograjeval tako od islamofobnih kot proti-judovskih stališč. Skrbeli bomo, da se skupaj s študenti in študentkami in našo akademsko skupnostjo v celoti zavzemamo za svetovni mir in obsodimo vse oblike agresije in nasilja, ki mladim odvzemajo pravico do izobraževanja in prihodnosti.

Povezava