logo_new_si

Nastopno predavanje pred izvolitvijo v naziv redne profesorice za področje biokemija in molekemlarna, izr. prof. dr. Alja Videtič Paska, univ. dipl. biokem.,

OBVESTILO

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, obvešča, da bo imela izr. prof. dr. Alja Videtič Paska, univ. dipl. biokem., nastopno predavanje pred izvolitvijo v naziv redne profesorice za področje biokemija in molekularna biologija v četrtek, 7. septembra 2023, ob 14. uri  v Veliki predavalnici Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Korytkova 2, Ljubljana.

Naslov predavanja: (Epi)genetika samomora

Vljudno vabljeni!
Dekan prof. dr. lgor Švab, dr. med.