logo_new_si

Nabor izbirnih predmetov za štud. l. 2021/22 – prosta mesta

Študente, ki niso izbrali preferenc ali se na njih niso uvrstili obveščamo, da lahko ob izpolniti vpisnega lista v informacijskem sistemu VIS, vpišejo samo predmete (do zapolnitve mest) iz nabora predmetov, ki jih navajamo:


EM Farmacija – 3. Letnik (poletni semester):
Farmakoekonomika – 10 mest
Imunologija – 5 mest
Raziskovalne metode v socialni farmaciji – 9 mest
Instrumentalne analizne metode v farmaciji – 17 mest

EM Farmacija – 4. Letnik (poletni semester):
Biofarmacevtsko vrednotenje farmacevtskih oblik – 17 mest
Eutomeri – 17 mest
Farmacevtske oblike s prirejenim sproščanjem – 4 mesta
Farmacevtsko inženirstvo – 20 mest
Farmakogenomika in genska zdravila – 9 mest
Izbrana poglavja iz farmacevtske biotehnologije – 3 mesta
Izbrana poglavja in klinične biokemije – 3 mesta
Izbrane metode farmacevtske analize – 16 mest
Uporaba genetskih in celičnih preiskav v biomedicini in farmaciji – 17 mest
Farmakoekonomika – 10 mest
Imunologija – 5 mest
Raziskovalne metode v socialni farmaciji – 9 mest

EM Farmacija – 4. letnik (alternativni predmeti): 
Načrtovanje in sinteza učinkovin (zimski semester)
Industrijska farmacija (poletni semester)

S1 Laboratorijska biomedicina – 3. letnik (zimski semester):
Tehnike v diagnostični virologiji – 3 mesta
Projektno delo – več mest

S1 Laboratorijska biomedicina – 3. letnik (poletni semester):
Citogenetične molekularno-biološke preiskave v hematologiji – 1 mesto
Biomedicinska informatika II – 20 mest
Projektno delo – več mest

S1 Kozmetologija – 2. letnik (poletni semester):
Mikrobiologija – 20 mest
Strokovna angleščina – 16 mest

S1 Kozmetologija – 3. letnik (zimski semester):
Reaktivni intermediati v koži in antioksidanti – 11 mest

S2 Industrijska farmacija – 2. letnik (zimski semester):
Farmacevtske oblike s prirejenim sproščanjem: 16 mest
Mikrobiološka kakovost farmacevtskih izdelkov:  16 mest
Vodenje in upravljanje v farmacevtski industriji: 1 mesto

S2 Laboratorijska biomedicina – 2. letnik (zimski semester): 
Načrtovanje, analiza in interpretacija raziskav – 2 mesti
Zakonodaja in etika v biomedicini – 11 mest
Reaktivni kisikovi in dušikovi intermediati – 5 mest
Zdravila – 4 mesta
Razvoj in vpeljava diagnostičnih metod – 6 mest 


Študente obveščamo, da skladno z 12. čl. (3. točka) »Študent lahko opravlja izpite iz učnih enot višjega letnika, če ima opravljene vse obveznosti letnika pred letnikom, v katerega je trenutno vpisan, in po odobritvi pristojnega organa članice. 
V primeru, da statusa študenta v štud. l. 2021/22 ne boste imeli, plačate izvedbo enot višjega letnika, skladno s cenikom UL (1 ECTS = 110 evrov).Lepo pozdravljeni, Tanja Kadunc                                                            prof. dr. Marko Anderluh
Vodja študentskega referata                                       Prodekan za študijsko področje