logo_new_si

Javni poziv za zbiranje predlogov nagrajencev UL FFA v letu 2023

Komisija za nagrade in priznanja UL FFA objavlja poziv za zbiranje predlogov nagrajencev fakultete za leto 2023 za naslednje nagrade in priznanja:

a) Priznanje delavcu fakultete za življenjsko delo na podlagi 4. člena pravilnika 
b) Priznanje delavcu fakultete za izjemne rezultate na podlagi 5. člena pravilnika 
c) Priznanje zunanjemu sodelavcu ali poslovnemu partnerju na podlagi 6. člena pravilnika 
d) Dekanove nagrade mlajšemu raziskovalcu za izjemni dosežek na podlagi 7. člena pravilnika (postopek v nadaljevanju vodita prodekan za znanstveno-raziskovalno delo in dekanja) 
e) Priznanje študentom za izjemne dosežke na podlagi 15. člena pravilnika 
f) Priznanja in pohvale študentom na podlagi 16. člena pravilnika (postopek v nadaljevanju vodi prodekanja za študijsko področje). 

Postopek za podelitev Prešernovih nagrad fakultete že teče v skladu s pravilnikom UL FFA in pravilnikom UL. 


Rok za oddajo predlogov je petek, 3. 11. 2023, v tajništvo fakultete.