logo_new_si

Inavguracijsko predavanje: izr. prof. dr. Janez Vogrinc, univ. dipl. pedag., pred izvolitvijo v naziv redni profesor

Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta obvešča, da bo imel izr. prof. dr. Janez Vogrinc, univ. dipl. pedag., pred izvolitvijo v naziv redni profesor za področje pedagoška metodologija in statistika javno predavanje z naslovom

Pomen raziskovalne pismenosti pedagoških delavcev za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih in šolah

Predavanje bo v sredo, 15. 6. 2022, ob 14.30 v predavalnici 048.