logo_new_si

Imenik sodelavcev

Enota:

Naziv:

Delovno mesto:

Iskanje:

Išči
Priimek, ime Telefon E-pošta Enota
Doc. dr. Eva Tavčar, mag. farm.
Asistent
01 4769 710 is.jl-inu.aff@racvat.ave Katedra za
farmacevtsko biologijo
Martina Tekavec, dipl. ing. kem. tehn.
Strokovni sodelavec
01 4769 566 is.jl-inu.aff@cevaket.anitram Katedra za
farmacevtsko kemijo
doc. dr. Žane Temova Rakuša, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 649 is.jl-inu.aff@asukar.avomet.enaz Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Mateja Terčič, univ. dipl. soc.
Strokovni sodelavec
01 4769 641 is.jl-inu.aff@cicret.ajetam Tajništvo
Boris Terobšič
Vzdrževanje, Tehnični sodelavec
01 4769 610 is.jl-inu.aff@cisboret.sirob Tajništvo
prof. dr. Tihomir Tomašič, mag. farm.
Učitelj
01 4769 556 is.jl-inu.aff@cisamot.rimohit Katedra za
farmacevtsko kemijo
Borut Toth, univ. dipl. phil. in soc.
Vodja službe
01 4769 548 is.jl-inu.aff@htot.turob Tajništvo
Asist. Armando Tratenšek, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@kesnetart.odnamra Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Doc. dr. Tina Trdan Lušin
Znanstveni sodelavec
is.jl-inu.aff@nisulnadrt.anit Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Doc. dr. Jurij Trontelj, mag. farm.
Asistent
01 4769 547 is.jl-inu.aff@jletnort.jiruj Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Asist. dr. Dunja Urbančič, mag. farm.
Asistent
01 4769 659 is.jl-inu.aff@cicnabru.ajnud Katedra za
klinično biokemijo
Doc. dr. Iztok Urbančič
Učitelj
is.jl-inu.aff@cicnabrU.kotzI Katedra za
klinično biokemijo
Prof. dr. Uroš Urleb, mag. farm.
Učitelj
moc.sitravon@belru.soru Katedra za
farmacevtsko kemijo
Samuele Usai, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@iasU.eleumaS Katedra za
farmacevtsko kemijo
viš. pred. Dušan Videmšek, prof. športne vzgoje
Učitelj
01 4769 599 is.jl-inu.aff@kesmediv.nasud Tajništvo
Katja Višnjevec Vahčič, univ. dipl. prav.
Tajnik fakultete
01 4769 504 is.jl-inu.aff@cevejnsiv.ajtak Tajništvo
Asist. Mercedes Vitek, mag. farm.
Asistent
01 4769 619 is.jl-inu.aff@ketiv.sedecrem Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Izr. prof. dr. Tomaž Vovk, mag. farm.
Učitelj, Predstojnik katedre
01 4769 550 is.jl-inu.aff@kvov.zamot Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Prof. dr. Franc Vrečer, mag. farm.
Učitelj
07 3313 044 zib.akrk@recerv.cnarf Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Asist. Ana Lucija Vrščaj, mag. lab. biomed.
Mladi raziskovalec
01 4769 603 is.jl-inu.aff@jacsrv.ana.ajicul Katedra za
klinično biokemijo