logo_new_si

Imenik sodelavcev

Enota:

Naziv:

Delovno mesto:

Iskanje:

Išči
Priimek, ime Telefon E-pošta Enota
Izr. prof. dr. Janez Mravljak, mag. farm.
Učitelj
01 4769 575 is.jl-inu.aff@kajlvarm.zenaj Katedra za
farmacevtsko kemijo
Matic Mrva
Strokovni sodelavec
01 4769 658 is.jl-inu.aff@avrm.citam Tajništvo
Sebina Mujagić
Tehnični sodelavec
01 4769 500 Tajništvo
Asist. dr. Nanča Čebron Lipovec, mag. farm.
Asistent
01 4769 591 is.jl-inu.aff@cevopilnorbec.acnan Katedra za
socialno farmacijo
Asist. Neža Rogelj Meljo, mag. ind. farm
Asistent
01 4769 565 is.jl-inu.aff@ojleMjlegoR.azeN Katedra za
socialno farmacijo
Asist.-raz. Nina Gradišek, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@kesidarG.aniN Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Aleš Obreza, mag. farm.
Učitelj
01 4769 677 is.jl-inu.aff@azerbo.sela Katedra za
farmacevtsko kemijo
Marko Ocvirk
Vodja službe
01 4769 508 is.jl-inu.aff@krivco.okram Tajništvo
Asist. dr. Jasna Omersel, mag. farm.
Asistent
01 4769 660 is.jl-inu.aff@lesremo.ansaj Katedra za
klinično biokemijo
Asist. Nika Kržišnik, mag. farm.
Asistent
01 4769 552 is.jl-inu.aff@kinsizrk.akin Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Prof. dr. Joško Osredkar, mag. farm.
Učitelj
01 5222 334 is.jlck@rakderso.oksoj ;is.jl-inu.aff@rakderso.oksoj Katedra za
klinično biokemijo
Izr. prof. dr. Barbara Ostanek, mag. farm.
Učitelj
01 4769 689 is.jl-inu.aff@kenatso.arabrab Katedra za
klinično biokemijo
Izr. prof. dr. Stane Pajk, mag. farm.
Asistent
01 4769 562 is.jl-inu.aff@kjap.enats Katedra za
farmacevtsko kemijo
Emiliano Paradiso, M. Pharm
Raziskovalec
03 0734 630 is.jl-inu.aff@osidarap.onailime Katedra za
farmacevtsko kemijo
Mateja Pavlič, mag. org.
Vodja službe
01 4769 696 is.jl-inu.aff@cilvaP.ajetaM Tajništvo
Asist. Selena Horvat, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 603 is.jl-inu.aff@tavroh.aneles Katedra za
farmacevtsko biologijo
Doc. dr. Urša Pečar Fonović, univ.dipl.biol.
Asistent
06 9592 500 is.jl-inu.aff@civonofracep.asru Katedra za
farmacevtsko biologijo
Teja Pečnik, dipl. ekon.
Strokovni sodelavec
01 4769 553 is.jl-inu.aff@kincep.ajet Tajništvo
Katja Perc, mag. lab. biomed.
Strokovni sodelavec
01 4769 672 is.jl-inu.aff@crep.ajtak Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. - raz. Peter Peršolja, mag. ind. farm.
Raziskovalec
03 1760 683 is.jl-inu.aff@ajlosrep.retep Katedra za
farmacevtsko kemijo