logo_new_si

Imenik sodelavcev

Enota:

Naziv:

Delovno mesto:

Iskanje:

Išči
Priimek, ime Telefon E-pošta Enota
Klemen Gnidovec, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@cevodinG.nemelK Katedra za
farmacevtsko biologijo
asist. Klemen Kirbus, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@subriK.nemelK Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Doc. dr. Damijan Knez, mag.farm.
Asistent
01 4769 562 is.jl-inu.aff@zenk.najimad Katedra za
farmacevtsko kemijo
Doc. dr. Lea Knez, mag. farm., spec. klin. farm.
Učitelj
01 4769 542 is.jl-inu.aff@zenk.ael Katedra za
socialno farmacijo
Prof. dr. Petra Kocbek, mag. farm.
Učitelj
01 4769 620 is.jl-inu.aff@kebcok.artep Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač, mag. farm.
Učitelj
01 4769 707 is.jl-inu.aff@cavalg.ravecok.anin Katedra za
farmacevtsko biologijo
Asist. Anja Kodila, mag.lab.biomed.
Mladi raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@alidok.ajna Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. dr. Ana Kodrič, mag. farm.
Asistent
01 4769 668 is.jl-inu.aff@cirdok.ana Katedra za
socialno farmacijo
Asist. dr. Meta Kokalj Ladan, mag. farm., univ. dipl. fiz.
Asistent
01 4769 704 is.jl-inu.aff@nadal.jlakok.atem Katedra za
farmacevtsko biologijo
Mihaela Kolarev, farm. teh.
Strokovni sodelavec
01 4769 546 is.jl-inu.aff@veralok.aleahim Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Natan Koraj
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@jaroK.nataN Katedra za
farmacevtsko kemijo
doc. dr. Urban Košak, mag. farm.
Raziskovalec
06 9577 671 is.jl-inu.aff@kasok.nabru Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Janko Kos, univ. dipl. kem.
Učitelj
01 4769 604 is.jl-inu.aff@sok.oknaj Katedra za
farmacevtsko biologijo
Barbara Kosmač Pajntar, univ. dipl. kom.
Tajnica vodstva
01 4769 509 is.jl-inu.aff@ratnjapcamsok.arabrab Tajništvo
Prof. dr. Mitja Kos, mag. farm.
Predstojnik katedre
01 4769 686 is.jl-inu.aff@sok.ajtim Katedra za
socialno farmacijo
Asist.-raz. Dr. Alen Krajnc, MSci Hons
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@cnjark.nela Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. Jaka Kranjc, mag. ind. farm.
Raziskovalec
is.jl-inu.aff@cjnark.akaj Inštitut za
farmacijo
Prof. dr. Samo Kreft, mag. farm.
Učitelj
01 4769 703 is.jl-inu.aff@tferk.omas Katedra za
farmacevtsko biologijo
Prof. dr. Albin Kristl, mag. farm.
Učitelj
01 4769 503 is.jl-inu.aff@ltsirk.nibla Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Prof. dr. Julijana Kristl, mag. farm., zaslužna profesorica UL FFA
Upokojen učitelj
01 4769 500 is.jl-inu.aff@ltsirk.anajiluj Katedra za
farmacevtsko tehnologijo