logo_new_si

Imenik sodelavcev

Enota:

Naziv:

Delovno mesto:

Iskanje:

Išči
Priimek, ime Telefon E-pošta Enota
Prof. dr. Žiga Jakopin, mag. farm.
Učitelj
01 4769 646 is.jl-inu.aff@nipokaj.agiz Katedra za
farmacevtsko kemijo
Špela Janež, izobr.
Mladi raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@zenaj.aleps Katedra za
farmacevtsko kemijo
Doc. dr. Biljana Janković, mag. farm.
Učitelj
01 4769 519 is.jl-inu.aff@civoknaj.anajlib Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Asist. Nuša Japelj, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@jlepaj.asun Katedra za
socialno farmacijo
Asist. dr. Janja Jazbar, mag. farm.
Asistent
01 4769 664 is.jl-inu.aff@rabzaj.ajnaj Katedra za
socialno farmacijo
Prof. dr. Matjaž Jeras, mag. farm.
Učitelj
01 4769 701 is.jl-inu.aff@sarej.zajtam Katedra za
klinično biokemijo
Urban Jernejčič, dipl. družb. inf.
Strokovni sodelavec
01 4769 628 is.jl-inu.aff@cicjenrej.nabru Tajništvo
Jernej Cingl, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@lgniC.jenreJ Katedra za
farmacevtsko kemijo
Ana Jug, naziv
Mladi raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@guj.ana Katedra za
farmacevtsko kemijo
asist. dr. Simona Jurkovič Mlakar, mag. farm.
Asistent
01 4769 630 is.jl-inu.aff@rakalMcivokruJ.anomiS Katedra za
klinično biokemijo
Tanja Kadunc, dipl. org. tur.
Vodja službe
01 4769 506 is.jl-inu.aff@cnudak.ajnat Tajništvo
Dr. Maša Kandušer, univ. dipl. biol.
Raziskovalec
01 4769 557 is.jl-inu.aff@resudnak.asam Inštitut za
farmacijo
Izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički, mag. farm.
Učitelj
01 4769 629 is.jl-inu.aff@ikcilezuksarak.asatan Katedra za
klinično biokemijo
Vid Kavaš
Mladi raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@savak.div Katedra za
farmacevtsko kemijo
Izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos, mag. farm.
Učitelj
01 4769 669 is.jl-inu.aff@sok-cerek.acjom Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Mojca Keržan, ing. kem. teh.
Strokovni sodelavec
06 9680 679 is.jl-inu.aff@nazrek.acjom Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Prof. dr. Danijel Kikelj, mag. farm.
Upokojen učitelj
is.jl-inu.aff@jlekik.lejinad Katedra za
farmacevtsko kemijo
Marjetka Kirin, univ. dipl.psih.
Strokovni sodelavec
01 4769 505 is.jl-inu.aff@nirik.aktejram Tajništvo
Asist. Veronika Weiss, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 554 is.jl-inu.aff@ssiew.akinorev Katedra za
farmacevtsko kemijo
Irena Klančnik Mavec, dipl. ing. lab. biomed.
Strokovni sodelavec
01 4769 714 is.jl-inu.aff@kincnalk.aneri Katedra za
farmacevtsko biologijo