logo_new_si

Imenik sodelavcev

Enota:

Naziv:

Delovno mesto:

Iskanje:

Išči
Priimek, ime Telefon E-pošta Enota
Valerija Garb, dipl. ing. lab. biomed.
Strokovni sodelavec
06 9643 500 is.jl-inu.aff@brag.ajirelav Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Prof. dr. Mirjana Gašperlin, mag. farm.
Učitelj, Predstojnik katedre
01 4769 634 is.jl-inu.aff@nilrepsag.anajrim Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Gašper Tomšič, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 637 is.jl-inu.aff@cismoT.repsaG Katedra za
klinično biokemijo
Izr. prof. dr. Martina Gobec, mag. farm.
Učitelj, Prodekan
01 4769 636 is.jl-inu.aff@cebog.anitram Katedra za
klinično biokemijo
Prof. dr. Stanislav Gobec, mag. farm.
Predstojnik katedre
01 4769 585 is.jl-inu.aff@cebog.valsinats Katedra za
farmacevtsko kemijo
Doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž, mag. farm.
Učitelj
01 4769 616 is.jl-inu.aff@zajtam.acnesog.majrim Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Gordana Gosheva, mag. lab. biomed.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@avehsoG.anadroG Inštitut za
farmacijo
Prof. dr. Iztok Grabnar, mag. farm.
Učitelj
01 4769 543 is.jl-inu.aff@ranbarg.kotzi Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Tanja Gregorič, univ. dipl. org. informatik
Vodja službe
01 4769 613 is.jl-inu.aff@cirogerg.ajnat Tajništvo
Asist. Blaž Grilc, mag. ind. farm.
Raziskovalec
01 4769 589 is.jl-inu.aff@clirg.zalb Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Asist. Nina Katarina Grilc, mag. farm.
Asistent
01 4769 500 is.jl-inu.aff@clirg.aniratak.anin Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Asist. dr. Andrej Grobin, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 638 is.jl-inu.aff@niborg.jerdna Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Asist. dr. Samo Guzelj, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@jlezug.omas Katedra za
farmacevtsko kemijo
Danijela Herga, mag. mol. in funkc. biologije
Raziskovalec
01 4769 631 is.jl-inu.aff@agreh.alejinad Katedra za
klinično biokemijo
Asist. Luka Hiti, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 552 is.jl-inu.aff@itih.akul Inštitut za
farmacijo
doc. dr. Nejc Horvat, mag. farm.
Učitelj
01 4769 542 is.jl-inu.aff@tavroh.cjen Katedra za
socialno farmacijo
Doc. dr. Martina Hrast Rambaher, mag. farm.
Znanstveni sodelavec
01 4769 674 is.jl-inu.aff@rehabmar-tsarh.anitram Katedra za
farmacevtsko kemijo
Tatjana Hrovatič, ing. kem. teh.
Strokovni sodelavec
01 4769 680 is.jl-inu.aff@citavorh.anajtat Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm.
Učitelj
01 4769 576 is.jl-inu.aff@sali.zenaj Katedra za
farmacevtsko kemijo
Izr. prof. dr. Ilija German Ilić, mag. farm.
Učitelj
01 4769 648 is.jl-inu.aff@cili.namreg.ajili Katedra za
farmacevtsko tehnologijo