logo_new_si

Imenik sodelavcev

Enota:

Naziv:

Delovno mesto:

Iskanje:

Išči
Priimek, ime Telefon E-pošta Enota
Zala Celan, dipl. koz.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@nalec.alaz Katedra za
farmacevtsko biologijo
Prof. dr. Darko Černe, mag. farm., spec. med. biokem.
Učitelj
01 4769 644 is.jl-inu.aff@enrec.okrad Katedra za
klinično biokemijo
Greta Cof, dipl. ing. kem. tehn.
Strokovni sodelavec
01 4769 685 is.jl-inu.aff@foc.ateragram Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Doc. dr. Andrej Emanuel Cotman, mag. farm.
Znanstveni sodelavec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@namtoc.leuname.jerdna Katedra za
farmacevtsko kemijo
Izr. prof. dr. Saša Čučnik
Višji znanstveni sodelavec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@kincuc.asas Katedra za
klinično biokemijo
Asist. dr. Andreja Čufar, mag. farm.
Asistent
is.jl-inu.aff@rafuc.ajerdna Katedra za
socialno farmacijo
Tilen Čuš, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@suC.neliT Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Sara Damiani, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@inaimad.aras Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. Jaka Dernovšek, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@kesvonred.akaj Katedra za
farmacevtsko kemijo
Izr. prof. dr. Bojan Doljak, mag. farm.
Učitelj
01 4769 688 is.jl-inu.aff@kajlod.najob Katedra za
farmacevtsko biologijo
asist. dr. Črt Dragar, mag. farm.
Asistent
01 4769 692 is.jl-inu.aff@ragard.trc Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Prof. dr. Rok Dreu, mag. farm.
Učitelj, Dekan
01 4769 501 is.jl-inu.aff@uerd.kor Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Ivan Džajić, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@cijazd.navi Katedra za
farmacevtsko kemijo
Tjaša Felicijan, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 578 is.jl-inu.aff@najicilef.asajt Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Asist. Svit Ferjančič Benetik, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@kiteneb.cicnajref.tivs Katedra za
farmacevtsko kemijo
Petra Ferkov, mag. lab. biomed.
Strokovni sodelavec
01 4769 597 is.jl-inu.aff@vokref.artep Katedra za
klinično biokemijo
Marzia Fois
Raziskovalec
is.jl-inu.aff@siof.aizram Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. - raz. dr. Nina Franko, mag. ind. farm.
Raziskovalec
01 4769 551 is.jl-inu.aff@oknarf.anin Katedra za
farmacevtsko kemijo
Maja Frelih, univ. dipl. kem.
Strokovni sodelavec
01 4769 663 is.jl-inu.aff@hilerf.ajam Inštitut za
farmacijo
Izr. prof. dr. Rok Frlan, mag. farm.
Asistent
01 4769 674 is.jl-inu.aff@nalrf.kor Katedra za
farmacevtsko kemijo