logo_si

Simpozij v čast prof. dr. Aleša Mrharja

Ob upokojitvi prof. dr. Aleša Mrharja, mag. farm., smo v sredo, 29. 11. 2017,  na Fakulteti za farmacijo organizirali simpozij, na katerega so bili vabljeni nekdanji in sedanji tesni sodelavci slavljenca z različnih področij stroke.
Prisotne sta pozdravila prof. dr. Albin Kristl, predstojnik Katedre za biofarmacijo in farmakokinetiko, in dekanja Fakultete za farmacijo, prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan.
V nadaljevanju so svoje sodelovanje s  prof. dr. Mrharjem in videnje le-tega predstavili prof. dr. Rihard Karba, prof. dr. Fulvio Rubessa, prof. dr. Mitja Košnik in prof. dr. Marija Bogataj. Ključne dogodke svoje preko 40 let dolge kariere na FFA je povzel tudi slavljenec. Sledilo je prijateljsko druženje.