logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Mateja Egart, mag. farm., 15. 12. 2014

Mentor: prof. dr. Stane Srčič
Somentorica: doc. dr. Biljana Janković

Javni zagovor bo v ponedeljek, 15. 12. 2014 ob 15. uri, v predavalnici P1  / pritiličje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana.

Prof. dr. Borut Božič, l.r.
Dekan Fakultete za farmacijo