logo_si

Dosežki

Obdobje:

 

 

Zgodnje meritve koncentracije ustekinumaba v serumu bolnikov s Crohnovo boleznijo napovedujejo odziv na zdravljenje

Raziskovalci UL FFA, v sodelovanju s Kliničnim oddelkom za gastroenterologijo UKC Ljubljana in Oddelkom za Farmacevtske in farmakološke znanosti Univerze v Leuvnu poročajo o možnostih napovedovanja izida zdravljenja Crohnove bolezni na podlagi zgodnjih meritev serumske koncentracije ustekinumaba, kar je pomembno za individualizacijo zdravljenja. Raziskava je bila objavljena v ugledni reviji Clinical Gastroenterology and Hepatology (IF 7,958).

27. februar 2020

Prispevek raziskovalcev UL FFA v Journal of Medicinal Chemistry in podeljen evropski patent

Sodelavci UL FFA so v sodelovanju s Kemijskim inštitutom in tujimi inštitucijami (University of Pavia, University of Buenos Aires) v začetku leta 2020 objavili rezultate raziskave v ugledni reviji s področja farmacevtske kemije Journal of Medicinal Chemistry (faktor vpliva 6,054). Člani katedre za farmacevtsko kemijo so svoje rezultate zaščitili tudi z evropskim patentom [Knez et al. EP3426634(B1)].

22. maj 2020

Na UL FFA smo ob 60. letnici fakultete organizirali Fotografski natečaj na temo Raziskovalno življenje na fakulteti

Na natečaju Smo prejeli 49 fotografij. Po presoji tričlanske komisije je prvo mesto osvojila fotografija Kokristalizacija Fc fragmenta in peptidnega liganda (avtor Krištof Bozovičar), drugo mesto je osvojila fotografija Rast kristala 1 (avtor Mitja Pohlen) in tretje mesto fotografija Nanosteroid (avtorja Mitja Pohlen in Špela Zupančič).

22. maj 2020

UL FFA se predstavi v farmacevtskem vestniku

S ponosom vam predstavljam prvo številko Farmacevtskega vestnika v letu 2020, ki je posvečena 60 letnici Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. Zahvaljujem se uredniškemu odboru Farmacevtskega vestnika, vodstvu Slovenskega farmacevtskega društva, gostujoči urednici in sodelavcem fakultete, ki so s svojim požrtvovalnim delom oblikovali dokument časa, ki spoštljivo povzema dosedanji razvoj fakultete in presega s pogledom v prihodnost. Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan, dekanja

22. april 2020

UL FFA usmerila raziskave v boju proti COVID-19

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani se kot matična izobraževalna in raziskovalna ustanova na področju farmacije, klinične kemije in laboratorijske biomedicine odziva na izziv pandemije COVID-19, s katero se sooča naša družba in svet. Pri tem je identificirala potencialna področja in preusmerila del lastnih bazičnih in aplikativnih raziskav. Nekateri predlogi projektov so še v fazi načrtovanja in iskanja ustreznih komplementarnih partnerjev, drugi projekti pa že tečejo. Pričakujemo, da bomo s tem pristopom doprinesli sorazmeren del k nastajajočem mozaiku znanja na področju okužb s SARS-CoV-2.

16. april 2020

Prof. Štrukelj v odmevnem spletnem pogovoru o pomenu vakcinacije

V organizaciji STA kluba je v četrtek, 23. aprila 2020, potekal spletni pogovor o precepljenosti in pomenu kolektivne imunosti ter razvoju vakcin, namenjen laični javnosti. V pogovoru ob tednu imunizacije so sodelovali prof. dr. Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, asist. dr. Matjaž Homšak iz Združenja za pediatrijo in dr. Marta Grgič Vitek z Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja. Zanimivi in strokovni sogovorniki so tematiko osvetlili iz različnih zornih kotov, poudarili so pomen vseživljenjskega cepljenja ter se dotaknili tudi razvoja cepiva proti novemu koronavirusu.

14. maj 2020

Sodelavec UL FFA nov član Evropske akademije znanosti in umetnosti

Prof. dr. Zdenko Časar, višji znanstveni sodelavec na Katedri za Farmacevtsko kemijo, je bil marca 2020 izbran za člana prestižne Evropske akademije znanosti in umetnosti (https://members.euro-acad.eu/). Ob izkazanem priznanju mu čestitamo.

14. maj 2020

Rezultati projektnega natečaja novogradnja BRDO

Arhitekturna zasnova stavbe Fakultete za farmacijo na območju z oznako EUP RD 358 se umešča v okvir univerzitetnega središča Brdo (OPPN 65). Stavba fakultete se umesti v ožje območje, določeno na podlagi predhodnega urbanističnega natečaja za stavbi Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo. Izbrana natečajna rešitev bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije stavbe fakultete.

10. april 2020

Raziskovalca s Katedre za farmacevtsko kemijo UL FFA sodelovala pri raziskavi, objavljeni v ugledni reviji Chemical Science

Sodelavca s Katedre za farmacevtsko kemijo asist. Aleša Bricelj in doc. dr. Izidor Sosič sta sodelovala pri raziskavah, ki so bile objavljene v prestižni reviji Chemical Science (faktor vpliva 9.556). V članku z naslovom Systematic Exploration of Different E3 Ubiquitin Ligases: An Approach Towards Potent and Selective CDK6 Degraders' so bili opisani selektivni razgrajevalci proteina CDK6, ki je validirana tarča za zdravljenje več vrst rakavih obolenj. Več v celotni objavi novice.

10. april 2020

Med nominiranimi za Mentor leta 2019 prof. dr. Tihomir Tomašič in prof. dr. Robert Roškar

Pet finalistov izbora ter zmagovalec oziroma zmagovalka bodo razglašeni na slavnostni podelitvi, ki bo potekala 26. 3. 2020 ob 19. uri na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL (Večna pot 113, 1000 Ljubljana).

10. april 2020