logo_si

Gradivo-farmakoekonomika

Predavanja

Kos M. Rubikon stroškovne učinkovitosti

Kos M. Interpretacija farmakoekonomskih raziskav, prosojnice v MS PP

Kos M. Odločitvena analiza

Kos M. Vidiki raziskave

Kos M. Kakovost življenja

Locatelli I. Analiza preživetja in primerjava učinkovitosti

Locatelli I. Meta-analiza

Kos M. Viri informacij farmakoekonomskih raziskav: stroški

Kos M. Diskontiranje

Kos M. Markovski modeli

Kos M. Vrednotenje zdravstvenih tehnologij (HTA)

Prevolnik Rupel K. Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji

Turk E. Vrednotenje zdravstvenih tehnologij (HTA)

 

Povezave (inštitucije, pravila in meria HTA):

Ministrstvo za zdravje

Zdravstveni svet 

- Nov postopek od 1.1.2010: Postopku ocenjevanja in vključevanja novih ali spremenjenih zdravstvenih programov in drugih novosti pri metodah dela v programe zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji

- Stari postopek do 1.1.2009: Postopek ocenjevanja in vkljucevanja novih ali spremenjenih zdravstvenih programov in drugih novosti pri metodah dela v programe zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji

Zavod za zdravstveno zavarovanje SlovenijeegradivašifrantiOddelek za zdravila

Pravilnik o razvrščanju zdravil in živil za posebne zdravstvene namene na listo, Predhodni pravilniki:Pravilnik o razvrščanju zdravil

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočkeCene zdravil in farmakoekonomika

Zakon o zdravilih

Pravilnik o cenah zdravil za uporabo v humani medicini

Inštitut za varovanje zdravjazdravstvena statistikaskupine primerljivih primerov

Register predpisov Slovenije- zdravstveno varstvo