logo_si

Kozmetični izdelki I

19 ECTS (predavanj: 120 ur, seminarjev: 15 ur, vaj: 90 ur)

Učitelji
prof. dr. Mirjana Gašperlin
prof. dr. Odon Planinšek
prof. dr. Julijana Kristl
doc. dr. Petra Kocbek
doc. dr. Alenka Zvonar
prof. dr. Aleš Obreza

Vsebina 
Koža - mesto delovanja kozmetičnih izdelkov
Kožni priveski: žleze, lasje in nohti
Koža-proteini; Ogrodne spojine kože
Koža-lipidi 
Ustna sluznica
Mikroorganizmi kot vir mikrobne kontaminacije
Metode za zmanjševanje števila mikroorganizmov in zagotavljanje mikrobiološke kakovosti kozmetičnih izdelkov
Teoretične fizikalno-kemijske osnove za oblikovanje kozmetičnih izdelkov - uvod
Mešanje in drobljenje
Sušenje 
Raztapljanje in solubilizacija
Emulgiranje in suspendiranje 
Vode v kozmetiki 
Lipofilne sestavine kozmetičnih izdelkov
Površinsko aktivne snovi
Topila v kozmetičnih izdelkih
Silikoni kot pomembna sestavina kozmetičnih izdelkov
Anorganske snovi v kozmetičnih izdelkih
Konzervansi v kozmetičnih izdelkih
Določanje MB kakovosti  in učinkovitost konzervansov 
Polimeri 
Vlažilci - humektanti
Oksidacije, avtooksidacije, antioksidanti 
Pigmenti in barvila 
Nosilni sistemi v kozmetiki 
Kreme, emulzije, suspenzije 
Izdelki za čiščenje
Obrazne maske 
Obrazne maske - delavnica
Pudri za ličenje obraza
Dekorativna kozmetika za oči
Izdelki za ustnice
Varovalni pripravki za sončenje 
Izdelki za samoporjavitev
Negovalna kozmetika 
Dermokozmetika v lekarni
Ekskurzija v tovarno kozmetičnih izdelkov