logo_si

Predavanja - Farmacevtska tehnologija 2

Kristl A. Uvodno predavanje
Kristl A. Koligativne lastnosti, pufri
Kristl A. Osmotski tlak, stanje snovi
Kristl A. Praški, gostote
Kristl A. Zeta potencial
Kristl A. Fazno pravilo
Kristl A. Kondenzirani sistemi, trikomponentni diagram
Kristl A. Polimorfizem
Kristl A. Topnost
Kristl A. Konstanta ionizacije
Kristl A. Porazdelitveni koeficient
Kristl A. Uporaba porazdelitvenega koeficienta
Kristl A. Napovedovanje vodotopnosti
Kristl A. Raztapljanje trdnih snovi
Kristl A. Red reakcije
Kristl A. Test raztapljanja
Kristl A. Granulati
Kristl A. Zadržano sproščanje
Kristl A. Nadzorovano sproščanje
Kristl A. Specialni pripravki