logo_si

Javna objava prostega delovnega mesta: Asistent z doktoratom – m/ž

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, razpisuje naslednje prosto delovno mesto:


1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM – m/ž

Šifra DM: H019001
Tarifni razred: IX

Zahtevana izobrazba:
8/2 raven izobrazbe - doktorat znanosti z naravoslovnega področja (farmacija, kemija, klinična biokemija, biokemija).

Veljaven habilitacijski naziv: asistent ali asistent-raziskovalec za področje farmacevtske kemije ali toksikološke kemije. Kandidat brez naziva mora priložiti izjavo, da bo, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, oddal vlogo za izvolitev v ustrezen naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva ter dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev oz. priznanje naziva.

2. Število delovnih mest:  1

3. Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta 

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, komunikativnost, znanja za uporabo računalniških orodij, aktivno znanje angleškega jezika

4. Kratek opis dela in nalog: 
Znanstveno-raziskovalno in strokovno delo na EU projektu ENABLE (»European Gram Negative Antibacterial Engine«), strokovno sodelovanje z ostalimi raziskovalci, priprava pisnih poročil in elaboratov o raziskavah ter ekspertizah

5. Sklenitev delovnega razmerja je za določen čas trajanja del na projektu, od 1. 6. 2019 do 31. 1. 2020, s polnim delovnim časom.

6. Rok za prijavo:  do 15. 5. 2019 
 
Pisne vloge z življenjepisom, opisom minulega dela, bibliografijo, dokazili o izpolnjevanju pogojev  in motivacijskim pismom, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: ks@ffa.uni-lj.si

7. Kontaktna oseba na članici:
Prof. dr. Danijel Kikelj
Telefonska številka: 4769-561
e-mail: danijel.kikelj@ffa.uni-lj.si