logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Tina Roblek, mag. farm., 4. 2. 2016

Tina Roblek, mag. farm., bo zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Vloga kliničnega farmacevta pri obravnavi klinično pomembnih interakcij med zdravili pri bolnikih s srčnim popuščanjem«.

28. januar 2016 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Marko Jukič, mag. farm., 5. 2. 2016

Marko Jukič, mag. farm., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Uporaba naravnih spojin vodnic ter in silico podprto rešetanje kemijskih knjižnic pri načrtovanju in sintezi novih protibakterijskih učinkovin in modulatorjev ionskih kanalčkov«.

28. januar 2016 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije Anja Menard Srpčič, univ. dipl. kem., 10. 2. 2016

Anja Menard Srpčič, univ. dipl. kem., bo zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Časovna odvisnost odziva modelnega nevretenčarskega organizma (kopenski rak enakonožec, Porcellio scaber, Isopoda, Crustacea) na nanodelce TiO2 v hrani«.

28. januar 2016 | Fakulteta

Osebna izkaznica

Aškerčeva cesta 7, p.p. 311, SI-1000 Ljubljana
http://www.ffa.uni-lj.si
Telefon: 01 47 69 500
Telefaks: 01 47 69 512
E-pošta: tajnistvo(at)ffa.uni-lj.si
ID DDV: SI 11690682
Matična št.: 1626973
TR: 01100-6030708089 pri Upravi za javna plačila (UJP)

Predstavitev

Podrobna predstavitev Fakultete za farmacijo.

Mediji o nas

Javne objave o zaposlenih na Fakulteti za farmacijo

Strokovno delo

Podrobnosti o strokovni dejavnosti, članstvih in mrežah, pri katerih sodeluje Fakulteta za farmacijo.